Hlavní obsah

pracující

Vyskytuje se v

načerno: pracovat načernolavorare in nero

oddech: pracovat bez oddechulavorare senza riposo

přesčas: pracovat přesčasfare gli straordinari

směna: pracovat na směnylavorare a turni, hovor. fare i turni

těžce: těžce pracovatlavorare sodo

tvrdě: tvrdě pracovatlavorare sodo

usilovně: usilovně pracovatlavorare intensamente/sodo

úvazek: (pracovat na) plný/částečný úvazek(lavorare a) tempo pieno/parziale

jako: Pracuje jako číšník.Lavora come cameriere., Fa il cameriere.

místo: Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.

pilně: pilně studovat/pracovatstudiare/lavorare con diligenza

provize: Pracuje za provizi.Lavora a provvigione/su commissione.

přes, přese: Přes prázdniny nepracuje.Durante le vacanze non lavora.

skupina: pracovat ve skupináchlavorare in gruppi

tlak: pracovat pod tlakem času ap.lavorare sotto pressione

u: Pracuje u policie.Lavora per la polizia.

battitore: (pracující) na volné noze, sport. zadní stoper, liberobattitore libero

cottimo: pracovat v úkolulavorare a cottimo

giornata: pracovat na poloviční úvazeklavorare mezza giornata

lavorare: pracovat načernolavorare in nero

pieno: pracovat na plný úvazeklavorare a tempo pieno

pool: pracovat v týmulavorare in pool

sorveglianza: pracovat pod dozorem koholavorare sotto sorveglianza di q

straordinario: pracovat přesčas, dělat přesčasyfare gli straordinari

studente: pracující studentstudente lavoratore

altro: Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.

meno: Měl bys méně pracovat.Dovresti lavorare meno.

potere: Pracuje co mu síly stačí.Lavora più che può.

presso: Pracuje na radnici.Lavora presso il comune.

sodo: Tvrdě jsem pracoval., Makal jsem.Ho lavorato sodo.

usare: Umíte pracovat s počítačem?Sa usare il computer?

pracovat: tvrdě pracovatlavorare sodo/duro, dřít faticare, hovor. sgobbare