Hlavní obsah

zmizet

Dokonavé sloveso

  1. (ztratit se z dohledu) sparire, scomparire(vypařit se ap.) svanireZmiz!Fila (via)!, Levati di torno!, Sloggia!zmizet beze stopysparire senza (lasciar) traccia
  2. (nenápadně odejít) filarsela (all'inglese), sparire, andarsene alla chetichellaZmizíme odsud.Spariamo da qui., Filiamocela.

Vyskytuje se v

koukat: Koukej odsud zmizet!Vedi di sparire (via) da qui!

propadliště: přen. zmizet v propadlišti dějinessere cancellato dalla storia

stopa: zmizet beze stopysparire senza lasciare traccia

circolazione: levare/togliere dalla circolazione q/qcvyřadit z oběhu co, přen. nechat zmizet, zlikvidovat, odstranit koho/co

filarsela: filarsela all'inglesezmizet po anglicku

sparire: far sparire qcnechat zmizet, schovat, zašít co kam, hovor. čajznout, šlohnout co

torno: levarsi di tornovypadnout, zmizet, vystřelit odejít

traccia: sparire senza lasciar tracciazmizet beze stopy

uscire: uscire dalla vistazmizet z dohledu, klidit se (z očí)

volo: prendere il volovzlétnout, vznést se, přen. zmizet, vypařit se, zdrhnout, vzít roha

cacciarsi: Dove ti sei cacciato?Kam ses poděl?, Kam jsi zmizel?

filare: Fila!Zmiz(ni)!, Padej!

sgomberare: Sgomberare!Kliď(te) se!, Zmiz(te)!

sparire: Le macchie sono sparite.Skvrny zmizely.

sparire: Sparisci!Zmiz!

sparire: Vedi di sparire!Koukej zmizet!

strappata: Con una strappata le portò via la borsetta.Vyškubl jí kabelku a zmizel.

svanire: Svanisce a poco a poco.Postupně (z)mizí.

svanire: È svanito nel buio.Zmizel ve tmě.

torno: Levati di torno!Zmiz!, Vypadni!

comune: andarsene/uscire dalla comunevypadnout, zmizet, odejít

inglese: filarsela all'inglesezmizet po anglicku

piede: Togliti dai piedi!Nepřekážej!, Zmiz!

sparire: sparire senza (lasciar) tracciazmizet beze stopy

tagliare: hovor. tagliare la cordavypařit se, zmizet