Hlavní obsah

torno

Podstatné jméno mužské

  • kolo, okruh, otáčkaLevati di torno!Zmiz!, Vypadni!in quel torno (di tempo)tou dobou, přibližně v tu dobulevarsi/togliersi q di tornozbavit se kohotorno torno di qcúplně všude, kolem dokola, samý co, obsypaný čím, plný čeho

Vyskytuje se v

comodo: hodit se komufar(e)/tornare/riuscire comodo a q

mente: znovu si připomenout, vrátit se ve vzpomínkáchtornare alla/in mente

ragione: dostat rozum, přijít k rozumutornare alla ragione

superficie: vrátit se na povrch z dolu ap.tornare in superficie

togliersi: zbavit se koho/čehotogliersi q/qc di dosso/torno

tornare: přijít k sobě, probrat setornare in sé

torno: tou dobou, přibližně v tu dobuin quel torno (di tempo)

utile: hodit se komu (do krámu)tornare utile a q

voga: přijít zase do módytornare in voga

zappare: vrátit se k motycepřen. tornare a zappare

dire: Řekni mu, ať se vrátí.Digli di tornare.

più: Už se nikdy nevrátí.Non tornerà mai più.

sera: Vrátím se k večeru.Tornerò verso sera.

subito: Hned se vrátím.Torno subito.

bomba: vrátit se k (jádru)/meritu věcitornare a bomba

ovile: vrátit se domů/do rodinného kruhupřen. (ri)tornare all'ovile

: přijít k sobě, probrat se z bezvědomí ap.tornare in sé

senno: dostat rozumtornare in senno

nabýt: nabýt vědomí probrat seriprendere coscienza, přijít k sobě tornare in sé

normál: vrátit se do normálutornare alla normalità

převinout: přetočit zpět cofar tornare indietro qc

přijít: přijít k sobětornare in sé

trvat: trvat (si) na svémnepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragione

vhod: přijít vhod komutornare/venire utile a q

vrátit se: vrátit se domůrincasare, tornare a casa

zpátky: být zpátky z cesty ap.essere tornato, essere di ritorno

zpět: být zpět z cesty ap.essere tornato, essere di ritorno

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.È tornato in meno di un'ora.

cesta: Cestou (zpátky) domů jsem ...Tornando a casa ...

hodit se: To se může hodit.Questo può tornare utile.

kudy: Vrátíme se, kudy jsme přišli.Torniamo indietro per la stessa strada.

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Grazie al cielo è tornato puntualmente/a tempo.

než: Počkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.

právě: Právě se vrátil.È tornato proprio ora/adesso.

přetočit: Přetoč tu pásku zpět, prosím.Fai tornare indietro il nastro, per favore.

rozpomínat se: Už se rozpomínám.Mi sta tornando in mente.

serpentina: silnice se serpentinamistrada a tornanti

táhnout: Táhni! zmizVattene!, Sloggia!, Fila!, Togliti dai piedi!, Levati di torno!

zmizet: Zmiz!Fila (via)!, Levati di torno!, Sloggia!

čest: dělat čest, být ke cti komutornare a onore di q, onorare q

kolej: vrátit se do starých kolejítornare alla vecchia vita

krám: hodit se komu do krámuconvenire a q, tornare utile a q

krátký: udělat s kým/čím krátký procesfar fuori (subito) qc, zlikvidovat liquidare q/qc, zbavit se levarsi di torno q/qc

pýcha: Pýcha předchází pád.Superbia va a cavallo e torna a piedi.

rozum: dostat rozumtornare alla ragione, rinsavire

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensi

tornante: krajní záložník, spojka křídlový hráč(ala) tornante