Hlavní obsah

znovu, znova

Příslovce

  • di nuovočasto též u sloves pomocí předpony ri-

Vyskytuje se v

načerpat: načerpat (znovu) sílyricuperare le forze

popadnout: (znovu) popadnout dechriprendere fiato

použitelný: znovu použitelnýriutilizzabile

prověřit: znovu/opakovaně prověřit coricontrollare qc

prožít: znovu prožít corivivere qc

prožívat: znovu prožívat corivivere qc

vynořit se: znovu se vynořiti problém ap. riemergere, příležitost ap. ripresentarsi, znovu se objevit rispuntare

začít: začít znovuricominciare

zalesnit: znovu zalesnitrimboschire

zase: zase a znovuripetutamente

zavést: znovu zavést co praktiku ap.ripristinare qc

zvolit: znovu zvolit do funkce ap.rieleggere q

nabrat: nabrat znovu silriprendere le forze

potáhnout: dát znovu potáhnout křeslafar ritappezzare le poltrone