Hlavní obsah

nabrat

Dokonavé sloveso

  1. (vzít) co prendere qc(naservírovat) servire(načerpat vodu ap. též) tirare (su)(zvednout - rukama ap.) sollevare (tra le braccia)nabrat koho/co na rohyincornare q/qc
  2. (naplnit) co riempire qc(doplnit zásobu) rifornirsi di qcnabrat benzin do čeho do auta ap.rifornire qc di benzina
  3. (pasažéry ap.) koho/co tirare su q(vzduch do plic ap.) aspirare, raccogliere q/qc
  4. (přijmout) koho assumere q(náborem) reclutare, arruolare q
  5. přen.(síly ap.) co (ri)prendere, (ri)trovare qcpřen.(získat - rychlost ap. též) acquistare qcnabrat znovu silriprendere le forzenabrat dech(ri)prendere fiatonabrat rychlostprendere/acquistare velocità
  6. (nařasit) plissettare, pieghettare

Vyskytuje se v

benzin: vzít/nabrat/natankovat benzínfare benzina

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzrientrare in ritardo

plíce: nabrat vzduch do plicimmettere aria nei polmoni

benzina: fare benzinanatankovat (benzín), nabrat benzín

quota: prendere quotanabrat výšku

riacquistare: riacquistare le forzeznovu nabrat síly

rifornire: rifornire qc di benzinanatankovat/nabrat benzin do čeho do auta ap.

rifornirsi: rifornirsi di carburante(na)tankovat, nabrat palivo

ristorare: ristorare le forzenabrat sil, (znovu) načerpat síly

svolta: (prendere una) svolta per il meglio(nabrat) obrat k lepšímu

tirare: tirare il fiatonadechnout se, nabrat dech