Hlavní obsah

sollevare

Tranzitivní sloveso

  1. (po)zvednout, (nad)zdvihnout, vzepřít, nadnášetsollevare pesivzpírat, zvedat břemena/činkysollevare la polvereprášit, zvířit prachsollevare le spallepokrčit rameny
  2. (po)zvednout, povznést, vyzvednout učinit lepším ap.
  3. q da qc zprostit, zbavit koho čeho, osvobodit koho od čeho povinnosti
  4. q vzpružit koho o nemocném ap.
  5. zburcovat, vyburcovat, vzbouřit lid ap.
  6. vznést protest ap.sollevare l'accusa contro qvznést obvinění proti komusollevare la questionevznést otázku

Vyskytuje se v

argomento: sollevare un argomentonadnést téma

eccezione: sollevare un'eccezionevznést námitku

incidente: sollevare un incidentevznést námitku

martinetto: sollevare col martinettozvednout heverem

sollevato: Mi sento sollevato.Ulevilo se mi.

polverone: alzare/sollevare un polveronezvířit prach, přen. udělat dusno