Hlavní obsah

attraversare

Vyskytuje se v

confine: attraversare il confinepřekročit hranice

nuotare: nuotare attraverso qcpřeplavat co

periodo: attraversare un difficile periodoprocházet těžkým obdobím

strada: attraversare la stradapřejít (přes) ulici

volare: volare attraverso/sopra/intorno a qcproletět čím/nad čím/kolem čeho

attraverso: C'e un albero attraverso la strada.Přes cestu je strom. spadlý

hranice: přejít/přejet/překročit hraniceattraversare il confine

přes, přese: most přes řekuponte attraverso il fiume

komunikovat: Komunikujeme přes e-mail.Comunichiamo per/attraverso e-mail.

krátit: Krátím si cestu přes les.Accorcio la strada attraverso il bosco.

kulhavě: Přešel kulhavě ulici.Ha attraversato la strada zoppicando.

napříč: napříč Evropouattraverso l'Europa

prohnat se: Městem se prohnalo tornádo.La città è stata attraversata da un tornado.

prolézt: Prolezl dírou v plotě.Ha strisciato attraverso un buco nel recinto.

přejet: Přejeli jsme hranice.Abbiamo attraversato la frontiera.

přejít: Přejděte ulici.Attraversi la strada.

přeskákat: přeskákat přes řeku po kamenechattraversare il fiume saltando sulle pietre

skrz: Pozoroval jsem ho skrz škvíru.Lo osservavo attraverso la fessura.