Hlavní obsah

attraversare

Vyskytuje se v

confine: attraversare il confinepřekročit hranice

nuotare: nuotare attraverso qcpřeplavat co

periodo: attraversare un difficile periodoprocházet těžkým obdobím

strada: attraversare la stradapřejít (přes) ulici

volare: volare attraverso/sopra/intorno a qcproletět čím/nad čím/kolem čeho

attraverso: C'e un albero attraverso la strada.Přes cestu je strom. spadlý

hranice: attraversare il confinepřejít/přejet/překročit hranice

přes, přese: ponte attraverso il fiumemost přes řeku

komunikovat: Comunichiamo per/attraverso e-mail.Komunikujeme přes e-mail.

krátit: Accorcio la strada attraverso il bosco.Krátím si cestu přes les.

kulhavě: Ha attraversato la strada zoppicando.Přešel kulhavě ulici.

napříč: attraverso l'Europanapříč Evropou

prohnat se: La città è stata attraversata da un tornado.Městem se prohnalo tornádo.

prolézt: Ha strisciato attraverso un buco nel recinto.Prolezl dírou v plotě.

přejet: Abbiamo attraversato la frontiera.Přejeli jsme hranice.

přejít: Attraversi la strada.Přejděte ulici.

přeskákat: attraversare il fiume saltando sulle pietrepřeskákat přes řeku po kamenech

skrz: Lo osservavo attraverso la fessura.Pozoroval jsem ho skrz škvíru.

attraversare: attraversare la stradapřejít ulici