Hlavní obsah

mysl

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (intelekt) mente fCo máte na mysli?Che cosa intende?přijít na mysl komuvenire in mente a q
  2. (přesvědčení)To by mi nebylo proti mysli.Non avrei nulla in contrario.
  3. (duševní stav)

Vyskytuje se v

klesat: klesat na mysli/duchuscoraggiarsi

vytanout: vytanout na mysli komuvenire in mente a q

ano: Myslím, že ano.Penso di sì.

dobře: Myslím to s tebou dobře.È per il tuo bene., Lo faccio per il tuo bene.

konkrétně: Co konkrétně máš na mysli?Cosa intendi precisamente?

myslet: Myslí mu to ještě dobře.Ha ancora la mente chiara.

myslet: Mysli (trochu)!Usa la testa!

myslet: Myslí jen na sebe.Pensa solo a se stesso.

myslet: Myslím, že...Penso che...

myslet: Myslím, že ne.Credo/Penso di no.

myslet: Mysli na to, že ...Ricordati che ...

nikoli: Myslím, že nikoli.Penso di no.

vážně: A myslím to vážně.E parlo sul serio.

že: Myslím, že ano/ne.Credo di sì/no.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

animo: stato d'animostav mysli, (duševní) rozpoložení

animo: perdersi d'animoklesnout na mysli

avere: avere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/co

balzare: balzare in mente a qnapadnout koho myšlenka, přijít na mysl komu

limpido: mente limpidajasná mysl

lucido: mente lucidajasná mysl

mente: venire in mentepřijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout koho

mente: a mente lucidas jasnou myslí

passare: passare per la testaproběhnout hlavou, přijít na mysl

pensiero: nel pensierov duchu, v mysli

presentarsi: presentarsi alla mentevytanout na mysli

presente: tenere presente q/qcmít na paměti/mysli koho/co

ritrarre: ritrarre la mente da qcodvést mysl od čeho černých myšlenek ap.

sveglio: una mente svegliabystrá mysl

adoperare: Adopera il cervello.Používej hlavu., Mysli trochu.

chiaro: mente chiarajasná mysl

credere: Credo che verrà.Myslím, že přijde.

di: Crede di essere ...Myslí si, že je ...

ininterrottamente: Ci penso ininterrottamente.Neustále na to myslím.

pensare: Pensa solo al lavoro/denaro.Myslí jen na práci/peníze.

pensare: Penso che sia meglio tacere.Myslím, že bude lépe mlčet.

presumere: Presume troppo di sé.Moc si o sobě myslí.

pretendere: Pretende di sapere tutto.Myslí si, že ví všechno.

serio: Parlo sul serio.Myslím to vážně.

anticamera: non passare (neppure) per l'anticamera del cervelloani (ve snu) nenapadnout koho, ani nepřijít na mysl komu

attraversare: attraversare la mente a qpřijít na mysl, blesknout hlavou komu, napadnout koho myšlenka

cuore: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

lontano: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

occhio: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

saltare: saltare in mente/testa, saltare per la testa a qnapadnout co koho, vytanout na mysli co komu, naskočit komu v mysli

testa: Ha buona testa.Myslí mu to., Pálí mu to.

usare: Usa la testa!Používej hlavu., Mysli (trochu).