Hlavní obsah

přesvědčení

Vyskytuje se v

přesvědčený: být přesvědčený, že ...essere convinto che ...

přesvědčit: Jsem o tom přesvědčen.Ne sono convinto.

přesvědčit se: Přesvědč se sám!Vedi tu stesso!

snažit se: Snažil jsem se ho přesvědčit.Cercavo di convincerlo.

avere: mít co za jisté, být přesvědčen o čemavere per certo qc

certezza: vědět co jistě, být přesvědčen o čemsapere qc con certezza

confermare: utvrdit koho v přesvědčeníconfermare q in una convinzione

credere: přesvědčit koho o čem přimět uvěřitfar credere, dare a credere qc a q

arte: Snaží se jí přesvědčit, jak umí.Usa tutte le sue arti per convincerla.

convincere: Přesvědčil mě, že...Mi ha convinto che...

modo: Není způsob, jak ji přesvědčit.Non c'è modo di convincerla.

persuadersi: Přesvědčil jsem se, že měl pravdu.Mi persuasi che aveva ragione.

persuaso: Jsem o tom přesvědčen.Ne sono persuaso.