Hlavní obsah

malato

Přídavné jméno

  • di qc nemocný, chorý čímcadere malatoonemocnětmalato terminalesmrtelně nemocný

Vyskytuje se v

immaginario: malato immaginariohypochondr

mente: malato di menteduševně nemocný, choromyslný

vegliare: vegliare su un malatobdít u nemocného v noci

aggravarsi: Il malato si aggravò.Stav pacienta se zhoršil., Pacientovi se přitížilo.

darsi: Si dà per malato.Dělá nemocného.

grave: Il malato è grave.Nemocný je ve vážném stavu.

peggiorare: Il malato ha peggiorato.Nemocnému se přitížilo.

perciò: Era malato, perciò era rimasto a casa.Byl nemocný, tudíž zůstal doma.

rene: Ha i reni malati.Má nemocné ledviny.

duševně: malato di menteduševně nemocný

marod: fingersi malato, far finta di essere malatohovor. hodit se marod

nemocný: malato/-a di menteduševně nemocný

těžce: gravemente malatotěžce nemocný

asi: Sarà (am)malato.Asi bude nemocný.

izolovat: Hanno isolato il malato dagli altri.Nemocného izolovali od ostatních.

přibýt: È aumentato il numero dei malati.Přibylo nemocných.

vážně: gravemente (am)malatovážně nemocný

malato: cadere malatoonemocnět