Hlavní obsah

spadat, spadávat

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

kompetence: být v čí kompetenci, spadat do čí kompetencerientrare nella competenza di qc

spadat: spadat do kompetence koho/čeho rozhodovací ap.ricadere nella competenza di q