Hlavní obsah

giù

Příslovce

  • dole, dolů, nížeGiù!Lehni! rozkaz psovigiù in fondovespodgiù giùstále dolů, daleko časověda/di giùodspodaandare giùzhoršit se, zlevnitbuttare giù q/qcspolknout co, srazit do kolen kohogiù di lì, su per giùasi tak, cirkain giù(směrem) dolů i přeneseně o zdraví ap.Giù le mani da ...Ruce pryč od...

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

  • sklíčený, zdrchaný, na dněÈ molto giù.Je úplně na dně., Je na tom moc špatně.giù di cordasklíčený

Vyskytuje se v

balzare: balzare giù da qcseskočit z čeho

buttare: buttare giùshodit, strhnout, zbourat, přen. srazit na kolena, shazovat snižovat význam, zhltnout, hodit do sebe jídlo ap., hodit na papír, sepsat v rychlosti

gettare: gettare giùshodit, strhnout stavbu ap.

gettare: gettare giù una pillolaspolknout pilulku

mandare: mandare giù qcslupnout co rychle sníst, přen. skousnout, strávit co nějaký problém ap.

mettere: mettere giùodložit (si), svléci (si), dát si dolů

morale: essere giù di moralebýt skleslý/sklíčený

saltare: saltare giù da qc(se)skočit z čeho

su: su e giùsem (a) tam chodit ap., přecházení sem a tam

tirare: tirare giùsundat, stáhnout, dát dolů z police ap. přen. odbýt, zpytlíkovat v rychlosti udělat, sepsat, udělat seznam ap.

buttare: Butta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.

cucciare: Cuccia là/giù!Do boudy!, Lehni! na psa

buttare: buttare giù un bocconerychle něco spolknout/sníst

buttarsi: Non ti buttare giù.Nevěš hlavu.

piovere: piovere (giù) dal cielospadnout z nebe