Hlavní obsah

nastoupit

Dokonavé sloveso

  1. (do auta ap.) do čeho salire(nalodit se ap.) imbarcarsi su/in qcNastoupil do auta a odjel.È salito in macchina ed è partito.Nastupte si.Salga.Kdy můžeme nastoupit na loď?Quando ci possiamo imbarcare?nastoupit na palubu čehosalire a bordo di qc
  2. (do práce, školy ap.) iniziare(výkon služby ap.) cominciare, za koho, po kom subentrare a qNastoupil do nové práce.Ha iniziato il nuovo lavoro.nastoupit do funkceentrare in carica
  3. (utkat se) proti komu scontrarsi con q(hrát) giocare(objevit se na hřišti) presentarsi
  4. (do řady ap.) allinearsi, mettersi in fila(shromáždit se) raggrupparsi
  5. (o nástrojích) cominciare a suonare

Vyskytuje se v

autobus: salire sull'/scendere dall' autobus nastoupit do/vystoupit z autobusu

paluba: salire a bordo di qc, nalodit se imbarcarsi su qcnastoupit na palubu čeho

špatný: salire sul treno sbagliatonastoupit do špatného vlaku

úřad: assumere la caricanastoupit do úřadu

arena: scendere nell'arenanastoupit k boji

bordo: salire a bordonastoupit na palubu, nalodit se

carica: entrare in caricanastoupit do funkce

funzione: entrare in funzionenastoupit do funkce

risalire: risalire in macchinanastoupit zpět do auta

salire: far salire qposlat nahoru koho, nechat/donutit nastoupit koho do auta ap.

servizio: prendere servizionastoupit do služby

nastoupit: salire a bordo di qcnastoupit na palubu čeho