Hlavní obsah

úřad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (instituce) autorità f pl(i místo) ufficio mobecní úřadcomune mměstský úřadmunicipio mimigrační/přistěhovalecký úřadautorità f pl/ufficio m d'immigrazionecelní úřadAgenzia f delle Doganeúřad práceUfficio m di Collocamento, Centro m per l'Impiego
  2. (funkce) carica f, ufficio m, posto mnastoupit do úřaduassumere la caricaúřad prezidentapresidenza f

Vyskytuje se v

běhat: andare a fare commissioni/le speseběhat po úřadech/obchodech

berní: Agenzia delle Entrate, finanční ředitelství Intendenza di Finanzaberní úřad

celní: kancelář ap. Ufficio delle Dogane, orgán Agenzia delle Doganecelní úřad

finanční: Agenzia delle Entratefinanční úřad

imigrační: ufficio immigrazioneimigrační úřad

konzulární: ufficio consolarekonzulární úřad

městský: municipalità , municipio městský úřad

patentový: ufficio brevettipatentový úřad

práce: ufficio di collocamento, centro per impiegoúřad práce

přistěhovalecký: Ufficio immigrazionepřistěhovalecký úřad

školský: ufficio scolasticoškolský úřad

uvedení: insediamento (in carica)uvedení do funkce/úřadu

vedoucí: capo di reparto/ufficiovedoucí oddělení/úřadu

zastávat: essere in carica, occupare la carica di qc, fungere da qczastávat funkci/úřad

brevetto: Ufficio Brevettipatentový úřad

candidarsi: candidarsi alla presidenzakandidovat na úřad prezidenta

capo: capo di reparto/ufficiovedoucí oddělení/úřadu

carica: ricoprire/occupare la caricazastávat funkci/úřad

consolare: ufficio consolarekonzulární úřad

dichiarazione: presentare la dichiarazione all'ufficio delle finanzepředložit daňové přiznání finančnímu úřadu

edilizio: autorità ediliziastavební úřad

onorifico: carica onorificačestný úřad neplacený

postale: pacco/ufficio postalepoštovní balík/úřad

rassegnare: rassegnare un mandato/una caricavzdát se funkce/úřadu

stallo: přen., zast. mettere q in stalloinaugurovat koho, uvést koho do úřadu

titolare: titolare della caricadržitel úřadu

ufficio: ufficio di collocamentoúřad práce

trafila: fare la trafila burocraticaoběhat úřady pro získání potvrzení ap., projít úřednickou procedurou

úřad: comune obecní úřad