Hlavní obsah

zbavit

Dokonavé sloveso

  1. (oprostit) koho/co koho/čeho sbarazzare q/qc di q/qc(osvobodit) liberare q/qc da q/qc
  2. (nežádoucích částí) co čeho liberare qc da/di qc, rimuovere qc da qc
  3. (odejmout) koho čeho privare q di qc(sesadit) rimuovere q da qc(zprostit povinnosti) esentare q di qczbavit funkce kohoprivare q della carica, rimuovere q dalla carica, (sesadit též) disarcionare q

Vyskytuje se v

zbavit se: Liberatevi dai pregiudizi.Zbavte se předsudků.

circolazione: levare/togliere dalla circolazione q/qcvyřadit z oběhu co, přen. nechat zmizet, zlikvidovat, odstranit koho/co, zbavit se koho/čeho

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

dare: dare via qcdát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co

liberarsi: liberarsi dai pregiudizizbavit se předsudků

mezzo: levare q/qc di mezzozbavit se koho/čeho, odstranit koho/co

pedata: dare una pedata a q/qckopnout koho, do čeho, nakopnout koho, přen. zahodit co, zbavit se čeho

privare: dir. privare q dei diritti civilizbavit koho občanských práv

togliersi: togliersi q/qc di dosso/tornozbavit se koho/čeho

torno: levarsi/togliersi q di tornozbavit se koho

dosso: togliersi/levarsi q/qc di dossopřen. zbavit se koho/čeho, mít už z krku koho/co

ortica: přen. gettare/buttare qc alle ortichevyhodit co, zbavit se čeho, hodit co do škarpy

piede: levarsi q dai piedizbavit se koho

zbavit: privare q della carica, rimuovere q dalla carica, sesadit též disarcionare qzbavit funkce koho