Hlavní obsah

zbavit se

Vyskytuje se v

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

dare: dare via qcdát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.

liberarsi: liberarsi dai pregiudizizbavit se předsudků

mezzo: levare q/qc di mezzozbavit se koho/čeho, odstranit koho/co

pedata: dare una pedata a q/qckopnout koho, do čeho, nakopnout koho, přen. zahodit co, zbavit se čeho

togliersi: togliersi q/qc di dosso/tornozbavit se koho/čeho

torno: levarsi/togliersi q di tornozbavit se koho

dosso: togliersi/levarsi q/qc di dossopřen. zbavit se koho/čeho, mít už z krku koho/co

ortica: přen. gettare/buttare qc alle ortichevyhodit co, zbavit se čeho, hodit co do škarpy

piede: levarsi q dai piedizbavit se koho