Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (setrvat) kde rimanere, restare(zdržet se) trattenersi doveMusí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.zůstat vězet/trčet kdebloccarsi, rimanere bloccato dovezůstat kde na nocfermarsi dove per la notte
  2. (v daném stavu) rimanere, restare, permanerezůstat vzhůrurestare sveglio
  3. (důsledkem se octnout) rimanerePo nehodě zůstal ochrnutý.A causa dell'incidente è rimasto paralizzato.
  4. (zbýt) rimanere, restareZůstalo pro mě něco?È rimasto qualcosa per me?

Vyskytuje se v

noc: zůstat přes noc přespatfermarsi a dormire

pozorování: med. zůstat v nemocnici na pozorovánírimanere in ospedale per osservazione

přes, přese: zůstat přes nocrimanere per la notte

stranou: držet se/zůstat stranou čehotenersi/restare in disparte da qc

teplo: zůstat v teplerimanere al caldo

trčet: zůstat trčetrimanere bloccato, v zácpě též imbottigliarsi, zaseknout se incastrarsi

vězet: zůstat vězetrimanere bloccato/-a, v zácpě imbottigliarsi

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůruessere/rimanere sveglio/-a a lungo

dlouho: být/zůstat dlouho vzhůrufare tardi

chtít: Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.

mezi: Zůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.

na: zůstat na nocrimanere per la notte

následkem: Následkem úrazu zůstal ochrnutý.A causa dell'infortunio è rimasto paralizzato.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRimanete seduti.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

kámen: z čeho nezůstal kámen na kameninon è rimasta pietra su pietra di qc

ocet: zůstat na ocet dívkarimanere zitella

přibitý: zůstat stát jako přibitýrimanere inchiodato/-a sul posto

přikovaný: (zůstat) stát jako přikovanýrimanere inchiodato sul posto, přen. též restare di marmo

arretrato: zůstat vzadu/pozadurimanere arretrato

carico: zůstat na krku rodičůmrimanere a carico dei genitori

con: zůstat stát s otevřenou pusourestare con la bocca aperta

disoccupato: zůstat bez prácerestare disoccupato

incosciente: zůstat v bezvědomírimanere incosciente

occupazione: zůstat bez zaměstnánírimanere senza un'occupazione

orfano: osiřet, zůstat sirotekessere/rimanere orfano

restare: zůstat na pochybáchrestare nel dubbio

sbalordito: zůstat paf, být úplně vedle ze zprávy ap.rimanere sbalordito

sconcertato: zůstat paf, nechápat, nevycházet z údivurestare sconcertato

seduto: zůstat sedětrestare/rimanere seduto

sospeso: zůstat viset ve vzduchurestare sospeso nel vuoto

tardi: přijít pozdě, zpozdit se, být/zůstat dlouho vzhůrufare tardi

a: Zůstaňte na oběd.Resti a pranzo!

allargarsi: Zůstaň na zemi, ještě jsme nevyhráli.Non t'allargare, non abbiamo vinto ancora.

calma: zachovat klid, zůstat v klidumantenere la calma

confinare: Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.Il cattivo tempo ci confinò in casa.

così: Byl jsem unavený, a tak jsem raději zůstal doma.Ero stanco, così ho preferito restare a casa.

dove: Zůstaň, kde jsi.Resta dove sei.

entrare: Já zůstanu stranou. nebudu se do toho pléstIo non c'entro.

fondo: Zůstal jsem bez prostředků.Sono rimasto senza fondi.

magari: Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!

mezzo: Zůstal bez prostředků.È rimasto senza mezzi.

paralizzato: Zůstal (jako) opařený.Era rimasto (come) paralizzato.

perciò: Byl nemocný, tudíž zůstal doma.Era malato, perciò era rimasto a casa.

persuadere: Přemluvila mě, abych s ní zůstal.Mi ha persuaso a rimanere con lei.

proporre: Nabídla mi, abych zůstal na večeři.Mi ha proposto di rimanere a cena.

quindi: Byl jsem unavený, tak jsem zůstal doma.Ero stanco, quindi sono rimasto a casa.

rimanere: Zůstaneš na večeři?Rimani a cena?

sveglio: Zůstal celou noc vzhůru.È rimasto sveglio tutta la notte.

trattenere: Přemluvil mě, abych zůstal na večeři.Mi ha trattenuto a cena.

becco: zůstat na sucho, sušit hubu ničeho si neužítrestare a becco asciutto

focaccia: pomstít se, oplatit to, nezůstat nic dluženrendere pan per focaccia

mano: zůstat s prázdnýma rukamarestare a mani vuote

marmo: přen. zkamenět, zůstat stát jako přikovaný hrůzourestare di marmo

stucco: užasnout, zůstat paf, být ohromenýrimanere di stucco

tappezzeria: zůstat sedět, nečinně přihlížethovor. fare (da) tappezzeria

zůstat: zůstat vězet/trčet kdebloccarsi, rimanere bloccato dove