Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (setrvat) kde rimanere, restare(zdržet se) trattenersi doveMusí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.zůstat vězet/trčet kdebloccarsi, rimanere bloccato dovezůstat kde na nocfermarsi dove per la notte
  2. (v daném stavu) rimanere, restare, permanerezůstat vzhůrurestare sveglio
  3. (důsledkem se octnout) rimanerePo nehodě zůstal ochrnutý.A causa dell'incidente è rimasto paralizzato.
  4. (zbýt) rimanere, restareZůstalo pro mě něco?È rimasto qualcosa per me?

Vyskytuje se v

noc: zůstat přes noc přespatfermarsi a dormire

pozorování: med. zůstat v nemocnici na pozorovánírimanere in ospedale per osservazione

přes, přese: zůstat přes nocrimanere per la notte

stranou: držet se/zůstat stranou čehotenersi/restare in disparte da qc

teplo: zůstat v teplerimanere al caldo

trčet: zůstat trčetrimanere bloccato, v zácpě též imbottigliarsi, zaseknout se incastrarsi

vězet: zůstat vězetrimanere bloccato/-a, v zácpě imbottigliarsi

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůruessere/rimanere sveglio/-a a lungo

dlouho: být/zůstat dlouho vzhůrufare tardi

chtít: Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.

mezi: Zůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.

mezi: Musí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.

na: zůstat na nocrimanere per la notte

následkem: Následkem úrazu zůstal ochrnutý.A causa dell'infortunio è rimasto paralizzato.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRimanete seduti.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

kámen: z čeho nezůstal kámen na kameninon è rimasta pietra su pietra di qc

ocet: zůstat na ocet dívkarimanere zitella

přibitý: zůstat stát jako přibitýrimanere inchiodato/-a sul posto

přikovaný: (zůstat) stát jako přikovanýrimanere inchiodato sul posto, přen. též restare di marmo

arretrato: rimanere arretratozůstat vzadu/pozadu

carico: rimanere a carico dei genitorizůstat na krku rodičům

con: restare con la bocca apertazůstat stát s otevřenou pusou

disoccupato: restare disoccupatozůstat bez práce

incosciente: rimanere incoscientezůstat v bezvědomí

occupazione: rimanere senza un'occupazionezůstat bez zaměstnání

orfano: essere/rimanere orfanoosiřet, zůstat sirotek

restare: restare nel dubbiozůstat na pochybách

restare: restare in piedizůstat stát

sbalordito: rimanere sbalorditozůstat paf, být úplně vedle ze zprávy ap.

sconcertato: restare sconcertatozůstat paf, nechápat, nevycházet z údivu

seduto: restare/rimanere sedutozůstat sedět

sospeso: restare sospeso nel vuotozůstat viset ve vzduchu

tardi: fare tardipřijít pozdě, zpozdit se, být/zůstat dlouho vzhůru

a: Resti a pranzo!Zůstaňte na oběd.

allargarsi: Non t'allargare, non abbiamo vinto ancora.Zůstaň na zemi, ještě jsme nevyhráli.

confinare: Il cattivo tempo ci confinò in casa.Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.

così: Ero stanco, così ho preferito restare a casa.Byl jsem unavený, a tak jsem raději zůstal doma.

dove: Resta dove sei.Zůstaň, kde jsi.

entrare: Io non c'entro.zůstanu stranou. nebudu se do toho plést

fondo: Sono rimasto senza fondi.Zůstal jsem bez prostředků.

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

mezzo: È rimasto senza mezzi.Zůstal bez prostředků.

paralizzato: Era rimasto (come) paralizzato.Zůstal (jako) opařený.

perciò: Era malato, perciò era rimasto a casa.Byl nemocný, tudíž zůstal doma.

persuadere: Mi ha persuaso a rimanere con lei.Přemluvila mě, abych s ní zůstal.

proporre: Mi ha proposto di rimanere a cena.Nabídla mi, abych zůstal na večeři.

quindi: Ero stanco, quindi sono rimasto a casa.Byl jsem unavený, tak jsem zůstal doma.

restare: Sono restato a casa.Zůstal jsem doma.

restare: Resta con me.Zůstaň se mnou.

rimanere: Rimani a cena?Zůstaneš na večeři?

sveglio: È rimasto sveglio tutta la notte.Zůstal celou noc vzhůru.

trattenere: Mi ha trattenuto a cena.Přemluvil mě, abych zůstal na večeři.

becco: restare a becco asciuttozůstat na sucho, sušit hubu ničeho si neužít

focaccia: rendere pan per focacciapomstít se, oplatit to, nezůstat nic dlužen

mano: restare a mani vuotezůstat s prázdnýma rukama

marmo: restare di marmopřen. zkamenět, zůstat stát jako přikovaný hrůzou

rimanere: rimanerci di stuccostrnout údivem, hovor. zůstat paf

stucco: rimanere di stuccoužasnout, zůstat paf, být ohromený

tappezzeria: hovor. fare (da) tappezzeriazůstat sedět, nečinně přihlížet