Hlavní obsah

restare

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. zůstat, setrvatSono restato a casa.Zůstal jsem doma.Resta con me.Zůstaň se mnou.restare nel dubbiozůstat na pochybáchrestare in piedizůstat stát
  2. qc stát se čím/jakým vlivem okolnostírestare vedovoovdovětrestare ciecooslepnoutrestare sorpresobýt překvapený
  3. zbý(va)t, zůst(áv)atNon resta che...Nezbývá (nic jiného) než...Restano pochi minuti.Zbývá pár minut.
  4. být, nacházet se

Vyskytuje se v

resto: restizbytky i jídla ap.

con: restare con la bocca apertazůstat stát s otevřenou pusou

disoccupato: restare disoccupatozůstat bez práce

fedele: restare fedele alla parola datadržet slovo

fermo: fermo restando che ...s tím, že ..., za předpokladu, že ...

prigioniero: restare prigioniero nell'ascensoreuvíznout ve výtahu

resta: con la lancia in restarázně, energicky začít ap.

resto: dare il resto a qdát komu nazpět, vrátit komu při placení

resto: del restoostatně, navíc

resto: ma del restoale (na druhé straně) zase

resto: per il resto, quanto al restojinak co se ostatního týče

sconcertato: restare sconcertatozůstat paf, nechápat, nevycházet z údivu

seduto: restare/rimanere sedutozůstat sedět

sospeso: restare sospeso nel vuotozůstat viset ve vzduchu

vedovo: restare/rimanere vedovoovdovět

a: Resti a pranzo!Zůstaňte na oběd.

ammirato: È restato tutto ammirato.Byl úplně ohromený.

annali: È una giornata che resterà negli annali.Je to den, na který se nezapomíná.

annali: È una vittoria che resterà negli annali del calcio.Je to vítězství, které se zapíše do dějin fotbalu.

così: Ero stanco, così ho preferito restare a casa.Byl jsem unavený, a tak jsem raději zůstal doma.

dove: Resta dove sei.Zůstaň, kde jsi.

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

resto: Per il resto è normale.Jinak je normální.

resto: Tenga il resto.Drobné si nechte., To je v pořádku. při dávání spropitného

sottinteso: È/Resta sottinteso che ...Není třeba zdůrazňovat, že ..., Je jasné, že ...

becco: restare a becco asciuttozůstat na sucho, sušit hubu ničeho si neužít

mano: restare a mani vuotezůstat s prázdnýma rukama

marmo: restare di marmopřen. zkamenět, zůstat stát jako přikovaný hrůzou

sasso: restare di sassozkamenět, zkoprnět hrůzou ap.