Hlavní obsah

sedersi

Vpron

  • sednout si, posadit seSediamoci a tavola!Sedneme si ke stolu.Prego, si sieda.Posaďte se, prosím.

Vyskytuje se v

attorno: sedět u ohněsedere attorno al fuoco

fuoriprogramma: mimořádné zasedání vlády ap.seduta fuoriprogramma

mettersi: posadit semettersi a sedere

odierno: na dnešní schůzinella seduta odierna

plenario: plenární zasedáníseduta plenaria

porsi: sednout siporsi a sedere

posto: místa k sezeníposti a sedere

seduta: zasedat, mít zasedání orgán ap.essere in seduta

seduto: sedětessere/stare seduto

spiritico: spiritistická seanceseduta spiritica

stante: na místě, okamžitěseduta stante

stare: sedětstare seduto

tavolo: sedět u stolusedere al tavolo

accennare: Pokynul mi abych se posadil.Mi accennò di sedermi.

dritto: Seď rovně.Siedi dritto.

fronte: Sedni si naproti mně.Siediti di fronte a me.

pure: Můžu si (sem) sednout? Jasně!Posso sedermi qui? Faccia pure!

sedersi: Posaďte se, prosím.Prego, si sieda.

bar: sedět u/na barusedere al bar/banco

čelo: sedět v čele stolusedere a capotavola

dozadu: Sednu si dozadu. v autěMi siedo dietro.

místo: místa k sezeníposti a sedere

sed: v seduseduto/-a

sezení: (počet) míst k sezení(numero dei) posti a sedere

stůl: sednout si ke stolusedersi a tavola

Turek: sedět na Turkasedere con le gambe incrociate

usednout: usednout za volantsedersi al volante

vpředu: Můžu sedět vepředu?Posso sedere davanti?

vytřít: vytřít si zadekpulirsi il sedere

zasedací: zasedací pořádekordine dei posti (a sedere)

zasedání: zasedání parlamentuseduta parlamentare

dopředu: Sednu si dopředu. v autěMi siedo davanti.

k, ke, ku: sednout si ke stolusedersi a tavola

naproti: Seděl naproti mně.Era seduto di fronte a me.

posadit se: Posaď se na chvíli!Siediti un momento!

proti: Seděl proti mně.Stava seduto di fronte a me.

přesadit: Přesadila ho do první řady.L'ha fatto sedere in prima fila.

sedět: Seděli u stolu.Stavano seduti al tavolo.

sednout: Sedněte si!Si sieda!, form. Si accomodi.

televize: sedět u televizeessere seduto davanti alla TV

usedat: usedat ke stolusedersi a tavola

vysedávat: celé hodiny vysedávat kdepassare molte ore seduto dove

zadek: nakopat koho do zadkuhovor. dare un bel calcio nel sedere a q

země: sedět na zemisedere a/per terra

sedere: sedět na židli/v křesle/na zemi/na postelisedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul letto