Hlavní obsah

credere

Intranzitivní sloveso

  1. a q/qc věřit komu/čemu, na/v coCredimi!Věř mi!Non ti credo.Nevěřím ti.Credi agli oroscopi?Věříš na horoskopy?
  2. in qc věřit v co Boha, naději ap.

Tranzitivní sloveso

  1. credere che myslet si, že, domnívat se, že, mít za to, žeCredo che verrà.Myslím, že přijde.
  2. q qc považovat, mít, brát koho za coLa credeva innocente.Myslel, že je nevinná.
  3. q/qc (u)věřit komu/čemu zprávě ap.Non riesco a crederlo!Nemůžu tomu uvěřit!far credere, dare a credere qc a qpřesvědčit koho o čem přimět uvěřit

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

credente: tutti i credentivšichni věřící

fondo: credere fino in fondo in qcslepě věřit čemu

miracolo: credere nei miracolivěřit na zázraky

non: i non credentinevěřící

credersi: Si crede un genio.Má se za génia.

di: Crede di essere ...Myslí si, že je ...

potere: Non posso credere una cosa simile.Nemůžu tomu uvěřit.

tanto: Non lo credevo da tanto.Neřekl bych to do něj. že je toho schopen ap.

befana: přen. Credere (ancora) alla befana.(Ten) ještě věří na Ježíška. je velmi naivní

volare: Crederebbe che un asino voli.Ten uvěří úplně všemu.

bůh: věřit v Bohacredere in Dio

krást: Copak kradu?Credi che vado a rubare?

nakecat: Nakecal mi, že ...Mi ha fatto credere che ...

nevěřící: nevěřící lidé souhrnněi non credenti

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.Credo che è già partito.

domnívat se: Domnívám se, že...Credo che...

koukat: To teda koukám!Non credo ai miei occhi!, Sono stupito!

koukat: To budeš koukat!Rimarrai a bocca aperta!, Non crederai ai tuoi occhi!

myslet: Myslím, že ne.Credo/Penso di no.

myslet si: Myslel jsem si, že je šikovnější.Lo credevo più in gamba.

na: věřit na duchycredere agli spiriti

namluvit: Co se mi to snažíš namluvit?Cosa stai cercando di farmi credere?

považovat: Nepovažuji to za nutné.Non lo ritengo necessario., Non credo che sia necessario.

svůj, svá, své, svoje: Nevěřím svým očím!Non credo ai miei occhi!

uvěřit: Nemohl uvěřit vlastním očím.Non poteva credere ai suoi occhi.

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Fai come meglio credi.

věřit: Nevěřím mu.Non gli credo.

že: Myslím, že ano/ne.Credo di sì/no.

zírat: To/Já zírám!Wow!, Sono sbalordito/stupito!, Non credo ai miei occhi!