Hlavní obsah

věřit

Nedokonavé sloveso

  1. (pravdivosti ap.) komu/čemu credere a q/qcNevěřím mu.Non gli credo.
  2. (důvěřovat) komu fidarsi di q, avere fiducia in qVěř mi. důvěřuj miFidati di me.
  3. (v Boha ap.) v co credere in qc(být věřící) essere credente

Vyskytuje se v

bůh: věřit v Bohacredere in Dio

: Nevěř jí!Non crederle!

na: věřit na duchycredere agli spiriti

se, si: Věřím si.Sono sicuro di me stesso.

svůj, svá, své, svoje: Nevěřím svým očím!Non credo ai miei occhi!

credito: dare credito a q/qc(u)věřit komu/čemu

fede: prestare fede a qcvěřit čemu slibu ap.

fede: aver fede nel progressověřit v pokrok

fondo: credere fino in fondo in qcslepě věřit čemu

miracolo: credere nei miracolivěřit na zázraky

prestare: prestare fede a q(u)věřit komu

credere: Credimi!Věř mi!

credere: Non ti credo.Nevěřím ti.

credere: Credi agli oroscopi?Věříš na horoskopy?

fidarsi: Non mi fido di nessuno.Nikomu nevěřím.

fidarsi: Si fida troppo di se stesso.Příliš si věří.

incredibile: Pare incredibile!To by člověk nevěřil!

lusingarsi: Mi lusingo che...Pevně věřím, že...

befana: přen. Credere (ancora) alla befana.(Ten) ještě věří na Ježíška. je velmi naivní

colato: prendere qc per oro colatobezvýhradně věřit čemu

credere: non credere ai propri occhi/alle proprie orecchienevěřit vlastním očím/uším