Hlavní obsah

věřit

Nedokonavé sloveso

  1. (pravdivosti ap.) komu/čemu credere a q/qcNevěřím mu.Non gli credo.
  2. (důvěřovat) komu fidarsi di q, avere fiducia in qVěř mi. důvěřuj miFidati di me.
  3. (v Boha ap.) v co credere in qc(být věřící) essere credente

Vyskytuje se v

bůh: věřit v Bohacredere in Dio

: Nevěř jí!Non crederle!

na: věřit na duchycredere agli spiriti

se, si: Věřím si.Sono sicuro di me stesso.

svůj, svá, své, svoje: Nevěřím svým očím!Non credo ai miei occhi!

credito: (u)věřit komu/čemudare credito a q/qc

fede: věřit čemu slibu ap.prestare fede a qc

fondo: slepě věřit čemucredere fino in fondo in qc

miracolo: věřit na zázrakycredere nei miracoli

prestare: (u)věřit komuprestare fede a q

credere: Věř mi!Credimi!

fidarsi: Nikomu nevěřím.Non mi fido di nessuno.

incredibile: To by člověk nevěřil!Pare incredibile!

lusingarsi: Pevně věřím, že...Mi lusingo che...

befana: (Ten) ještě věří na Ježíška. je velmi naivnípřen. Credere (ancora) alla befana.

colato: bezvýhradně věřit čemuprendere qc per oro colato

věřit: Nevěřím mu.Non gli credo.