Hlavní obsah

credersi

Vyskytuje se v

credito: creditititulky na konci filmu, poděkování na konci díla ap.

credente: tutti i credentivšichni věřící

credere: oltre ogni crederenepředstavitelný, neuvěřitelný

fondo: credere fino in fondo in qcslepě věřit čemu

inesigibile: crediti inesigibilinedobytné pohledávky

miracolo: credere nei miracolivěřit na zázraky

non: i non credentinevěřící

credersi: Si crede un genio.Má se za génia.

di: Crede di essere ...Myslí si, že je ...

potere: Non posso credere una cosa simile.Nemůžu tomu uvěřit.

tanto: Non lo credevo da tanto.Neřekl bych to do něj. že je toho schopen ap.

befana: přen. Credere (ancora) alla befana.(Ten) ještě věří na Ježíška. je velmi naivní

volare: Crederebbe che un asino voli.Ten uvěří úplně všemu.

bůh: credere in Diověřit v Boha

krást: Credi che vado a rubare?Copak kradu?

nakecat: Mi ha fatto credere che ...Nakecal mi, že ...

nevěřící: i non credenti nevěřící lidé souhrnně

pohledávka: crediti úč. pohledávky souhrn splatných

titulek: titoli di coda, crediti závěrečné titulky

vyvyšovat se: grandeggiare, credersi superiore agli altrivyvyšovat se (nad ostatní) nadutě

dojem: Credo che è già partito.Mám dojem, že (už) odešel.

domnívat se: Credo che...Domnívám se, že...

koukat: Non credo ai miei occhi!, Sono stupito!To teda koukám!

myslet: Credo/Penso di no.Myslím, že ne.

myslet si: Lo credevo più in gamba.Myslel jsem si, že je šikovnější.

na: credere agli spiritivěřit na duchy

namluvit: Cosa stai cercando di farmi credere?Co se mi to snažíš namluvit?

považovat: Non lo ritengo necessario., Non credo che sia necessario.Nepovažuji to za nutné.

svůj, svá, své, svoje: Non credo ai miei occhi!Nevěřím svým očím!

uvěřit: Non poteva credere ai suoi occhi.Nemohl uvěřit vlastním očím.

uznat: Fai come meglio credi.Dělej, jak uznáš za vhodné.

věřit: Non gli credo.Nevěřím mu.

že: Credo di sì/no.Myslím, že ano/ne.

zírat: Wow!, Sono sbalordito/stupito!, Non credo ai miei occhi!To/Já zírám!