Hlavní obsah

bůh

Podstatné jméno, rod mužský

  • Dio m(Pán) Signore mvěřit v Bohacredere in Diodíky Bohugrazie a Dio

Vyskytuje se v

bože: Pane Bože!Oddio!, Dio mio!

dík: Díky Bohu!Grazie a Dio!

stvořit: Bůh stvořil člověka.Dio ha creato l'uomo.

žehnat: Bůh vám žehnej!Che Dio la benedica!

mínit: Člověk míní, Pán Bůh mění.L'uomo propone, Dio dispone.

smilovat se: Bože, smiluj se nad námi!Dio abbia pietà di noi!

cielo: voglia il cielodá-li Bůh, když Bůhpři toužebném přání

dio: Se Dio vuole., Dio voglia.Dá-li Bůh., Když dá Bůh.

grazia: per grazia di Diodíky Bohu

grazie: grazie a Diodíky Bohu

mamma: žert. come l'ha fatto mammajak ho Bůh stvořil zcela nahý

misericordia: implorare la misericordia di Dio(snažně) prosit Boha o slitování

olimpico: dei olimpiciolympští bohové

onnipotente: Dio onnipotenteBůh všemohoucí

promettersi: promettersi a Diozaslíbit se Bohu

ringraziare: Sia ringraziato Dio!Díky Bohu!

assistere: Che Dio ti assista!Bůh ti pomáhej!

benedire: Che Dio ti benedica!Bůh ti žehnej!

chiamare: Il Signore l'ha chiamato a sé.Bůh si ho k sobě povolal.

cielo: Lo sa il cielo...Bůh ví...

dio: gli dei paganipohanští bohové

dio: Dio sa!Bůh ví!

dio: Grazie a Dio., Dio sia lodato.Díky Bohu.

maledire: Che Dio lo maledica!Ať ho Bůh prokleje!

mandare: Che Dio ce la mandi buona!Chraň nás Bůh!

merito: Che Dio gliene renda merito!Bůh mu odplať!

o: O Dio!Ach Bože!

orientarsi: Si orienta verso Dio.Směřuje k Bohu.

preservare: Che Dio ci preservi da...Bůh nás ochraňuj před...

usare: Usavano sacrificare agli dei...Měli ve zvyku přinášet oběti bohům...

aiutare: Aiutati che Dio t'aiuta.Snaž se a Bůh ti pomůže.

buono: Buon Dio!Ach Bože!, Panebože!, Proboha!

buono: Dio ce la mandi buona!Bůh nás ochraňuj!

Cristo: Cristo santo!Pane Bože! rozzlobení nebo zděšení

dio: Dio ce ne scampi e liberi!Nedej Bože!, Chraň Bůh!

dio: L'uomo propone e Dio dispone.Člověk míní, Pán Bůh mění!

disporre: L'uomo propone e Dio dispone.Člověk míní, Pán Bůh mění.

guardare: Dio guardi!Bůh chraň!

quanto: quant'è vero Diojako že je Bůh (nade mnou)

rendere: rendere l'anima (a Dio)umřít, odevzdat duši (Bohu)