Hlavní obsah

avvio

Podstatné jméno mužské

  • rozjezd, rozběh(nutí), spuštění stroje, procesu ap.dare l'avvio a qcrozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat coprendere l'avviorozjet se, rozběhnout se, začít o projektu ap.

Vyskytuje se v

avviare: avviare il computer(s)pustit počítač

avviare: avviare un negoziorozjet obchod

manovella: avviare qc a manovellanastartovat co klikou

spinta: avviare a spintanouzově nastartovat, roztlačit auto

chod: uvést do chodu comettere qc in moto, avviare qc

klika: nastartovat co klikouavviare qc a manovella

nahodit: nahodit motoryavviare i motori

nastartovat: nouzově nastartovat roztlačenímavviare a spinta

pátrání: vyhlásit pátrání po komavviare le ricerche di q

program: spustit/rozběhnout programavviare/far girare il programma

rozhovor: navázat rozhovor s kýmavviare una conversazione con q

spustit: spustit motoravviare/accendere il motore

vydat se: vydat se na cestumettersi in viaggio, avviarsi

naběhnout: Naběhli na novou výrobu.Hanno avviato la nuova produzione.

nastartovat: Motor nechce nastartovat.Il motore non vuole avviarsi., Il motore non parte.

rozběhnout: rozběhnout výrobuavviare la produzione

zamířit: Zamířili jsme k domovu.Ci siamo avviati verso casa.