Hlavní obsah

vita

Podstatné jméno ženské

 1. živottra la vita e la mortemezi životem a smrtíessere in vitabýt naživuperdere la vitazemříttogliersi la vitavzít si život, spáchat sebevražduvenire alla vitanarodit se
 2. život způsob životavita sana/attiva/agiatazdravý/aktivní/pohodlný životavere vita breve/lungažít krátký/dlouhý životdolce vitasladký život pohodlný, bezstarostný
 3. svět
 4. trvánípřen. životnost
 5. zdraví, vitalita
 6. ruch, vření
 7. elánpřen. život
 8. živobytí
 9. život živá bytost
 10. životopis
 11. pověst, věhlas
 12. a vita doživotní, na celý život, celoživotnícarcere a vitavězení na doživotí

Vyskytuje se v

assicurazione: životní pojistkaassicurazione sulla vita

austero: asketický životvita austera

avventura: život plný dobrodružstvívita piena d'avventure

botta: povyražení, vytržení z každodenní rutiny zábava ap.hovor. žert. botta di vita

brugola: imbusový šroubvite a brugola

cambiare: změnit život k lepšímucambiare vita

comodo: žít pohodlný životfare vita comoda

condannare: odsoudit koho na doživotí/k deseti letům vězenícondannare q a vita/dieci anni di carcere.

così: takový životuna vita così

costo: životní nákladyecon. costo della vita

crepuscolo: soumrak životail crepuscolo della vita

disagiato: nuzný životvita disagiata

duro: těžký životvita dura

elisir: elixír životaelisir di lunga vita

eterno: věčný životla vita eterna

finito: skoncovat se životemfarla finita con la vita

forma: forma životaforma di vita

garanzia: doživotní zárukagaranzia a vita

giocare: hazardovat se životemgiocare con la vita

giro: omezit, přiškrtit co, skřípnout koho, došlápnout si na koho, utnout tipec komu zpřísnit podmínky ap.dare un giro di vite a q/qc

godersi: vyžít se, žít si, užívat si života, vychutnávat životgodersi la vita

guadagnarsi: vydělávat (si) na živobytí, (u)živit seguadagnarsi la vita/da vivere

insidiare: ohrožovat koho na životěinsidiare la vita di q

linea: čára života na dlanilinea della vita

livello: životní úroveňlivello di vita

malsano: nezdravý způsob životastile di vita malsano

massimo: žít naplnovivere la vita al massimo

mattino: mládímattino della vita

mondano: společenský životvita mondana

movimentato: rušný životvita movimentata

necessità: životní potřebyle necessità della vita

nessuno: vůbec žádná životní nadějela nessuna speranza di vita

nomade: kočovný/nomádský životvita nomade

perdere: zemřítperdere la vita

pieno: energický, plný životapieno di vita

polizza: životní pojistkapolizza vita

povero: mizerný životuna vita povera

privato: soukromý životvita privata

privo: bez života, mrtvýmed. privo di vita

qualità: kvalita životaqualità della vita

rendita: doživotní rentarendita a vita/vitalizia

ridare: vdechnout (nový) život, dodat života čemuridare vita a qc

rifarsi: žít nanovorifarsi una vita

rinuncia: asketický život, život v odříkáníuna vita di rinunce

rischioso: životu nebezpečnýrischioso per la vita

ritornare: ožítritornare alla vita

riuscire: mít v životě úspěchriuscire (nella vita)

sapere: umět se radovat ze životasapere (come) godersi la vita

segno: nejevit známky životanon dare segni di vita

spensierato: bezstarostný životvita spensierata

speranza: naděje dožití, střední délka životastat. speranza di vita

standard: vyšší životní standardelevato standard di vita

stentare: živořitstentare la vita

stento: těžký životvita di stenti

stile: životní stylstile di vita

storia: jeho životní příběhla storia della sua vita

stravizio: zhýralý/prostopášný životvita di stravizi

stressante: stresující život/prácevita/lavoro stressante

tappo: šroubovací uzávěr/víčkotappo a vite

tenditore: napínací maticetecn. tenditore a vite

tenore: životní úroveňtenore di vita

togliersi: vzít si živottogliersi la vita

traversia: strastiplný životuna vita piena di traversie

ultraterreno: posmrtný životla vita ultraterrena

vicenda: životní osudyvicende della vita

vite: vrut (do dřeva)vite (da legno)

zingaro: kočovný životvita da zingaro

avere: Mají těžký život.Hanno una vita difficile.

confine: na hranici života a smrtial confine tra la vita e la morte

consacrare: Zasvětil život práci.Ha consacrato la vita al lavoro.

dinanzi: Má celý život před sebou.Ha tutta una vita dinanzi.

fare: Život ve městě není pro mě.La vita in città non fa per me.

fuggire: Život letí.La vita fugge.

menare: Vedeme skromný život.Meniamo una vita modesta.

pacifico: vést klidný životcondurre una vita pacifica

patire: V životě dost zkusil.Ha patito molto nella vita.

pericolo: Je mimo ohrožení života.Non è in pericolo di vita.

prezzo: Lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu.La vita umana non ha prezzo.

sano: Žije zdravě., Vede zdravý život.Conduce una vita sana.

su: Hlavu vzhůru!Su con la vita!

bilico: být na pokraji života a smrti, mít na kahánkuessere in bilico tra la vita e la morte

borsa: Peníze nebo život!O la borsa o la vita!

carcerato: žít jako vězeňfare vita da carcerato

da: psí životvita da cani

recluso: vést samotářský životfare una vita da recluso

riconciliarsi: smířit se s osudemriconciliarsi con la vita

risorgere: přen. utéct hrobníkovi z lopaty, vyváznout z beznadějné situacerisorgere da morte a vita

scuola: škola životala scuola della vita

stame: nit osudulo stame della vita

trascinare: protloukat se životemtrascinare la vita

vita: doživotní, na celý život, celoživotnía vita