Hlavní obsah

condannare

Tranzitivní sloveso

  1. q a qc odsoudit koho k čemuÈ stato condannato a morte.Byl odsouzen k trestu smrti.condannare q a vita/dieci anni di carcere.odsoudit koho na doživotí/k deseti letům vězení
  2. q usvědčit kohopřen. svědčit proti komuTutti gli indizi lo condannano.Veškeré nepřímé důkazy ho usvědčují.
  3. qc odsuzovat, odsoudit co být proti, zavrhovat co
  4. q a qc odsoudit koho k čemu k nepříjemnému ap.
  5. q odepsat koho, zlomit hůl nad kým prohlásit za beznadějný

Vyskytuje se v

condanna: emettere/pronunciare una condannavynést rozsudek

ergastolo: condannare all'ergastoloodsoudit na doživotí

morte: condannare a morteodsoudit k smrti

reclusione: È stato condannato a 2 anni di reclusione.Byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody.

capestro: condannare/mandare q al capestroposlat koho na šibenici

odpykat: scontare la pena/condannaodpykat si trest

odsouzení: condanna all'ergastolopráv. odsouzení na doživotí

rozsudek: emettere una sentenza, emettere/pronunciare una condannavynést/vydat rozsudek

vězení: condannare q a dieci anni di carcereodsoudit koho k deseti letům vězení

odsoudit: Fu condannato all'ergastolo.Byl odsouzen na doživotí.

překupnictví: È stato condannato per il traffico di droga.Byl odsouzen za překupnictví drog.

condannare: condannare q a vita/dieci anni di carcere.odsoudit koho na doživotí/k deseti letům vězení