Hlavní obsah

condannare

Tranzitivní sloveso

  1. q a qc odsoudit koho k čemuÈ stato condannato a morte.Byl odsouzen k trestu smrti.condannare q a vita/dieci anni di carcere.odsoudit koho na doživotí/k deseti letům vězení
  2. q usvědčiti přen. usvědčovat kohopřen. svědčit proti komuTutti gli indizi lo condannano.Veškeré nepřímé důkazy ho usvědčují.
  3. qc odsuzovat, odsoudit co být proti, zavrhovat co
  4. q odepsat koho, zlomit hůl nad kým prohlásit za beznadějný

Vyskytuje se v

condanna: emettere/pronunciare una condannavynést rozsudek

condanna: condanna senza appellokonečný rozsudek bez (možnosti) odvolání

condanna: scontare una condanna all'ergastoloodpykávat si doživotní trest

ergastolo: condannare all'ergastoloodsoudit na doživotí

morte: condannare a morteodsoudit k smrti

reclusione: È stato condannato a 2 anni di reclusione.Byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody.

capestro: condannare/mandare q al capestroposlat koho na šibenici

odpykat: odpykat si trestscontare la pena/condanna

odsouzení: práv. odsouzení na doživotícondanna all'ergastolo

rozsudek: vynést/vydat rozsudekemettere una sentenza, emettere/pronunciare una condanna

rozsudek: rozsudek smrti výrokcondanna a morte

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenícondannare q a dieci anni di carcere

odsoudit: Byl odsouzen na doživotí.Fu condannato all'ergastolo.

odsoudit: Jeho snaha byla odsouzena k neúspěchu.Il suo impegno era condannato al fallimento.

překupnictví: Byl odsouzen za překupnictví drog.È stato condannato per il traffico di droga.