Hlavní obsah

dannare

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

danno: danniodškodné, odškodnění, náhrada za škody

accertamento: accertamento dei dannizjištění škod

dannato: come un dannatojako blázen/ďas intenzivně ap.

danno: far danni(na)páchat/nadělat škody

danno: danni ambientaliekologické škody, škody na životním prostředí

danno: ai danni di qproti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.

danno: danni di guerraválečné reparace

entità: danni di lieve entitàškody menšího rozsahu, drobné škody

intenzionale: danno intenzionale a qcúmyslné poškození čeho

portare: portare dannozpůsobit škodu

quantificabile: danni non quantificabilinevyčíslitelné škody

stima: stima dei danniodhad škod

subire: subire un danno/una sconfittautrpět škodu/porážku

valutazione: valutazione dei dannivyčíslení škod

causare: Il vento ha causato gravi danni.Vítr napáchal velké škody.

dannato: Dannata pioggia!Zatracený déšť!

danno: Tuo danno.Tvoje škoda.

dare: Che cosa danno stasera?Co dávají dneska večer?

prodotto: danni prodotti dalla siccitàškody způsobené suchem

produrre: L'incendio ha prodotto molti danni.Požár napáchal velké škody.

tornare: tornare a danno di qobrátit se proti komu, vymstít se komu

milionový: milionové škodydanni per milioni

návykový: návykové látkysostanze che danno assuefazione

nenapravitelný: nenapravitelné škodydanni irreparabili

působit: působit škodycausare i danni

rozsah: rozsah škodentità dei danni

škoda: ke škodě kohoa danno di q

úhona: přijít k úhoně, utrpět úhonusubire un danno

úhona: bez úhonyvyváznout ap. illeso/-a, senza danno/detrimento

újma: bez újmy na čemsenza danni a/su qc, vyváznout ap. illeso/-a

újma: přijít k újměsubire un danno

věcný: věcná odpovědnost/škodaresponsabilità /danno reale

vyčíslit: vyčíslit škodyvalutare i danni

vzniklý: vzniklé škody na čemdanni causati a qc

dávat: Co dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

hrát: Co hrají (v kině)?Che cosa danno (al cinema)?

nahradit: Naše firma Vám nahradí vzniklé škody.La nostra ditta Le risarcirà i danni subiti.

napáchat: Bouře napáchala velké škody.La tempesta ha causato molti danni.

předejít: Škodám lze předejít.I danni possono essere prevenuti.

svádět: Svádějí to na počasí.Danno la colpa al tempo.

škoda: způsobit/napáchat velké škodycausare grandi danni

způsobit: Způsobil značné škody ...Ha causato grandi danni ...

žalovat: Žaloval ho o náhradu škody.L'ha citato per il risarcimento dei danni.

stát se: Už se stalo.o negativním Il danno è ormai fatto., Ormai è fatta., bylo uděláno È già stato fatto.