Hlavní obsah

dannare

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

danno: danniodškodné, odškodnění, náhrada za škody

accertamento: accertamento dei dannizjištění škod

dannato: come un dannatojako blázen/ďas intenzivně ap.

entità: danni di lieve entitàškody menšího rozsahu, drobné škody

intenzionale: danno intenzionale a qcúmyslné poškození čeho

portare: portare dannozpůsobit škodu

quantificabile: danni non quantificabilinevyčíslitelné škody

stima: stima dei danniodhad škod

subire: subire un danno/una sconfittautrpět škodu/porážku

valutazione: valutazione dei dannivyčíslení škod

causare: Il vento ha causato gravi danni.Vítr napáchal velké škody.

dare: Che cosa danno stasera?Co dávají dneska večer?

prodotto: danni prodotti dalla siccitàškody způsobené suchem

produrre: L'incendio ha prodotto molti danni.Požár napáchal velké škody.

tornare: tornare a danno di qobrátit se proti komu, vymstít se komu

milionový: danni per milionimilionové škody

návykový: sostanze che danno assuefazionenávykové látky

nenapravitelný: danni irreparabilinenapravitelné škody

působit: causare i dannipůsobit škody

rozsah: entità dei dannirozsah škod

škoda: a danno di qke škodě koho

úhona: subire un dannopřijít k úhoně, utrpět úhonu

újma: senza danni a/su qc, vyváznout ap. illeso/-abez újmy na čem

věcný: responsabilità /danno realevěcná odpovědnost/škoda

vyčíslit: valutare i dannivyčíslit škody

vzniklý: danni causati a qcvzniklé škody na čem

dávat: Che cosa danno stasera?Co dávají dnes večer?

hrát: Che cosa danno (al cinema)?Co hrají (v kině)?

nahradit: La nostra ditta Le risarcirà i danni subiti.Naše firma Vám nahradí vzniklé škody.

napáchat: La tempesta ha causato molti danni.Bouře napáchala velké škody.

předejít: I danni possono essere prevenuti.Škodám lze předejít.

svádět: Danno la colpa al tempo.Svádějí to na počasí.

způsobit: Ha causato grandi danni ...Způsobil značné škody ...

žalovat: L'ha citato per il risarcimento dei danni.Žaloval ho o náhradu škody.

stát se: o negativním Il danno è ormai fatto., Ormai è fatta., bylo uděláno È già stato fatto.Už se stalo.