Hlavní obsah

újma

Podstatné jméno, rod ženský

  • na čem danno m a/su qc, detrimento m di qcbez újmy na čemsenza danni m pl a/su qc, (vyváznout ap.) illeso/-apřijít k újměsubire un danno

Vyskytuje se v

vyváznout: vyváznout bez újmy/zraněníuscire illeso/salvo

danno: proti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.ai danni di q

detrimento: v neprospěch, k újmě kohoa detrimento di q

discapito: na úkor, v neprospěch, k újmě, ke škodě koho/čehoa discapito di q/qc

illeso: vyváznout bez újmyuscire illeso

indenne: vyváznout bez újmy z čehouscire indenne da qc

lesione: fyzická újma, ublížení na zdravídir. lesione personale

pregiudizio: způsobit komu újmu, poškodit kohorecare pregiudizio a q

uscire: vyváznout bez újmy z čehouscire sano e salvo da qc

újma: bez újmy na čemsenza danni a/su qc, vyváznout ap. illeso/-a