Hlavní obsah

pericolo

Podstatné jméno mužské

  1. nebezpečí, riziko, ohroženíNon è in pericolo di vita.Je mimo ohrožení života.pericolo gravevážné nebezpečí, závažné rizikotrovarsi in pericolobýt v nebezpečíessere fuori pericolobýt mimo nebezpečí
  2. hrozbapřen. nástraha
  3. šance že se něco stane ap.hl. v záporu

Vyskytuje se v

correre: correre pericolobýt v nebezpečí

esporre: esporre q a un pericolovystavit koho nebezpečí

estremo: trovarsi in estremo pericolobýt v obrovském nebezpečí

fuggire: fuggire un pericolovyvarovat se nebezpečí

fuori: essere fuori pericolobýt mimo nebezpečí

imminente: pericolo imminenteakutní nebezpečí

potenziale: pericolo potenzialepotenciální nebezpečí

pubblico: pericolo pubblicoobecné ohrožení

rischio: a proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečí

inconsapevole: Era inconsapevole del pericolo.Neuvědomoval si nebezpečí.

noncurante: Era noncurante del pericolo.Nehleděl na nebezpečí.

percepire: Percepiva un pericolo.Cítil nebezpečí.

druh: ohrožený druhspecie in pericolo

nebezpečí: být v nebezpečíessere in pericolo, correre il rischio

nebezpečí: mimo nebezpečífuori pericolo

nebezpečí: na vlastní nebezpečía (proprio) rischio e pericolo

ohrožení: v ohroženíin pericolo, a repentaglio

ohrožený: biol. ohrožený druhspecie in pericolo

požár: nebezpečí požárupericolo dell'incendio

výstražný: výstražný signálsegnale di pericolo

hrozit: Hrozí jí nebezpečí.È in pericolo.

hrozit: iron. To nehrozí! není šance ap.Non c'è pericolo!

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...C'è il pericolo che ...

skrývat: Cesta skrývá mnohá nebezpečí.Il viaggio contiene numerosi pericoli.

vystavit: vystavit nebezpečíesporre al pericolo

zažehnat: Nebezpečí je zažehnáno.Il pericolo è scongiurato.