Hlavní obsah

pericolo

Podstatné jméno mužské

  1. nebezpečí, riziko, ohroženíNon è in pericolo di vita.Je mimo ohrožení života.pericolo gravevážné nebezpečí, závažné rizikotrovarsi in pericolobýt v nebezpečíessere fuori pericolobýt mimo nebezpečí
  2. hrozbapřen. nástraha
  3. šance že se něco stane ap.hl. v záporu

Vyskytuje se v

correre: correre pericolobýt v nebezpečí

esporre: esporre q a un pericolovystavit koho nebezpečí

estremo: trovarsi in estremo pericolobýt v obrovském nebezpečí

fuggire: fuggire un pericolovyvarovat se nebezpečí

fuori: essere fuori pericolobýt mimo nebezpečí

imminente: pericolo imminenteakutní nebezpečí

potenziale: pericolo potenzialepotenciální nebezpečí

pubblico: pericolo pubblicoobecné ohrožení

rischio: a proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečí

inconsapevole: Era inconsapevole del pericolo.Neuvědomoval si nebezpečí.

noncurante: Era noncurante del pericolo.Nehleděl na nebezpečí.

percepire: Percepiva un pericolo.Cítil nebezpečí.

druh: specie in pericoloohrožený druh

nebezpečí: essere in pericolo, correre il rischiobýt v nebezpečí

ohrožení: in pericolo, a repentagliov ohrožení

ohrožený: specie in pericolobiol. ohrožený druh

požár: pericolo dell'incendionebezpečí požáru

výstražný: segnale di pericolovýstražný signál

hrozit: È in pericolo.Hrozí jí nebezpečí.

skrývat: Il viaggio contiene numerosi pericoli.Cesta skrývá mnohá nebezpečí.

vystavit: esporre al pericolovystavit nebezpečí

zažehnat: Il pericolo è scongiurato.Nebezpečí je zažehnáno.

pericolo: pericolo gravevážné nebezpečí, závažné riziko