Hlavní obsah

podmínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předpoklad) condizione f(nezbytný předpoklad) requisito mpod podmínkou, že ...a condizione che..., a patto che...za určitých podmínek svolit ap.sotto certe condizionisplňovat/splnit podmínkysoddisfare le condizioni
  2. podmínky (okolnosti) condizioni f pl, circostanze f plpracovní/životní podmínkycondizioni f pl di lavoro/di vita
  3. hovor.(podmíněné propuštění) liberazione f condizionalehovor.(podmíněný trest) condizionale fhovor.form. condanna f con sospensione condizionale

Vyskytuje se v

nesplnění: inadempimento delle condizioninesplnění podmínek

povětrnostní: condizioni atmosferichepovětrnostní podmínky

stísněný: in condizioni stretteve stísněných podmínkách

storno: condizioni di annullamentostorno podmínky

životní: condizioni di vitaživotní podmínky

domluvit: Abbiamo stabilito le condizioni...Domluvili jsme podmínky...

jednat: Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.

pod, pode: a condizione che ...pod podmínkou, že...

přistoupit: Non hanno accettato le nostre condizioni.Na naše podmínky nepřistoupili.

vytvořit: creare le condizioni ottimali per...vytvořit optimální podmínky pro...

accettare: accettare le condizioni di qpřistoupit na čí podmínky

accettazione: condizioni di accettazionepodmínky přijetí

condizione: a condizione chepod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, že

contrattuale: condizioni/obblighi/obbligazioni contrattualismluvní podmínky/povinnosti/závazky

facilitazione: facilitazioni di pagamentovýhodné platební podmínky hl. splátkové, s odkladem ap.

liberazione: dir. liberazione condizionalepodmínka podmínečné propuštění

meteorologico: condizioni meteorologichepovětrnostní podmínky

pagamento: condizioni di pagamentoplatební podmínky

patto: a patto che/di...pod podmínkou, že...

retributivo: condizioni retributiveplatové podmínky

sotto: accettare sotto condizioneakceptovat pod jednou podmínkou

stabilire: stabilire le condizioni di un pattourčit podmínky dohody

sufficiente: condizione sufficientedostačující podmínka

vendita: condizioni di venditaprodejní podmínky

vigilato: essere in libertà vigilatabýt propuštěný na podmínku pod dohledem

condizionale: Gli hanno dato due anni con la condizionale.Dostal dvouletou podmínku., Dostal dva roky podmíněně.

modesto: Vivono in condizioni modeste.Žijí ve skrovných podmínkách.

podmínka: a condizione che..., a patto che...pod podmínkou, že ...