Hlavní obsah

tutelare

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. ochranný, ochraňujícísanto tutelarepatron, ochránce svatý
  2. svěřenecký, opatrovnický opatrovnické péče se týkající

Vyskytuje se v

ambiente: ochrana prostředítutela dell'ambiente

brevettuale: patentová ochranatutela brevettuale

minore: ochrana nezletilýchtutela dei minori

tutela: ochrana krajiny/přírodydir. tutela del paesaggio/della natura

tutelare: patron, ochránce svatýsanto tutelare

ochrana: ochrana životního prostředíprotezione ambientale, tutela dell'ambiente

prostředí: ochrana životního prostředítutela dell'ambiente/ambientale

příroda: ochrana přírodyprotezione /tutela della natura

spotřebitel: ochrana spotřebiteletutela/protezione del consumatore