Hlavní obsah

ochrana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (chránění) koho/čeho proti komu/čemu protezione f, tutela f di q/qc contro q/qc(snaha o zachování) conservazione fbýt pod čí ochranouessere sotto la protezione di qochrana životního prostředíprotezione f ambientale, tutela dell'ambienteochrana přírodyprotezione f della natura
  2. (kondom) condom m, preservativo mhovor. guanto m

Vyskytuje se v

prostředí: ochrana životního prostředítutela dell'ambiente/ambientale

přebití: ochrana proti přebitíprotezione da sovraccarico

přepěťový: přepěťová ochranaprotezione contro sovratensione

příroda: ochrana přírodyprotezione /tutela della natura

radiační: radiační ochranaprotezione dalla radiazione

spotřebitel: ochrana spotřebiteletutela/protezione del consumatore

ambientale: protezione ambientaleochrana (životního) prostředí

ambiente: tutela dell'ambienteochrana prostředí

brevettuale: tutela brevettualepatentová ochrana

conservazione: conservazione dei monumentiochrana památek

difesa: difesa dell'ambienteochrana životního prostředí

minore: tutela dei minoriochrana nezletilých

protezione: protezione della natura/dei monumenti storiciochrana přírody/historických památek

protezione: stare sotto la protezione di qbýt pod čí ochranou

salvaguardia: a salvaguardia di qcna obranu/ochranu čeho

tutela: dir. tutela del paesaggio/della naturaochrana krajiny/přírody

tutela: tutela del consumatoreochrana spotřebitele

tutela: tutela dell'ambienteochrana životního prostředí

tutela: a tutela di q/qcna ochranu koho/čeho