Hlavní obsah

tutela

Podstatné jméno ženské

  1. di q/qc ochrana koho/čeho, péče o koho/codir. tutela del paesaggio/della naturaochrana krajiny/přírodytutela dei beni architettonicipamátková péčetutela del consumatoreochrana spotřebiteletutela dell'ambienteochrana životního prostředía tutela di q/qcna ochranu koho/čeho
  2. poručnictví, svěřenectví, kuratelatutela di un minoreporučnictví nezletiléhomettere q sotto tutelaustanovit komu poručníka

Vyskytuje se v

ambiente: tutela dell'ambienteochrana prostředí

brevettuale: tutela brevettualepatentová ochrana

minore: tutela dei minoriochrana nezletilých

tutelare: tutelare l'ambientechránit (životní) prostředí

tutelare: santo tutelarepatron, ochránce svatý

ochrana: ochrana životního prostředíprotezione ambientale, tutela dell'ambiente

prostředí: ochrana životního prostředítutela dell'ambiente/ambientale

příroda: ochrana přírodyprotezione /tutela della natura

spotřebitel: ochrana spotřebiteletutela/protezione del consumatore