Hlavní obsah

tutelare

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. ochranný, ochraňujícísanto tutelarepatron, ochránce svatý
  2. svěřenecký, opatrovnický opatrovnické péče se týkající

Vyskytuje se v

ambiente: tutela dell'ambienteochrana prostředí

brevettuale: tutela brevettualepatentová ochrana

minore: tutela dei minoriochrana nezletilých

tutela: dir. tutela del paesaggio/della naturaochrana krajiny/přírody

tutela: tutela dei beni architettonicipamátková péče

tutela: tutela del consumatoreochrana spotřebitele

tutela: tutela dell'ambienteochrana životního prostředí

tutela: a tutela di q/qcna ochranu koho/čeho

tutela: tutela di un minoreporučnictví nezletilého

tutela: mettere q sotto tutelaustanovit komu poručníka

ochrana: ochrana životního prostředíprotezione ambientale, tutela dell'ambiente

prostředí: ochrana životního prostředítutela dell'ambiente/ambientale

příroda: ochrana přírodyprotezione /tutela della natura

spotřebitel: ochrana spotřebiteletutela/protezione del consumatore