Hlavní obsah

zájem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pozornost) o co interesse m per qcNemám zájem.Non m'interessa.mít zájem o koho/co zajímat seinteressarsi di q/qc, essere interessato a q/qc
  2. (prospěch, užitek) interesse mveřejné/osobní zájmyinteressi pubblici/personalive tvém vlastním zájmunel tuo (proprio) interesse
  3. (záliba) o co interesse m di qc(koníček) hobby m, passatempo m

Vyskytuje se v

centrum: v centru zájmual centro dell'interesse

eminentní: mít eminentní zájem o coavere un enorme interesse per qc

objekt: objekt zájmuoggetto di interesse

obrátit: obrátit svoji pozornost/svůj zájem na koho/copuntare la propria attenzione/il proprio interesse a/verso q/qc

sféra: sféra zájmu/vlivusfera d'interesse/d'influenza

jevit: Nejeví zájem...Non dimostrano interesse...

projevit: Nikdo neprojevil zájem.Nessuno ha manifestato interesse.

velký: velký ohlas/zájem/vztekgrande consenso/interesse/rabbia

střet: střet zájmů u osob ve veřejné funkciscontro di interessi

collettivo: kolektivní zájeminteresse collettivo

comune: společné zájmyinteressi comuni

conflitto: střet/konflikt zájmůconflitto di interessi

contrasto: střet zájmůcontrasto di interessi

difendere: hájit své zájmydifendere i propri interessi

interesse: ve vlastním zájmua proprio interesse

negli: jednat v zájmu koho/čehoagire negli interessi di q/qc

partito: stranické zájmyinteressi di partito

sfera: sféra zájmu/vlivusfera d'interesse/d'influenza

suscitare: vzbudit čí zájemsuscitare l'interesse di q

posporre: podřídit vlastní zájmy čemuposporre i propri interessi a qc

zájem: mít zájem o koho/co zajímat seinteressarsi di q/qc, essere interessato a q/qc

autoritario: Mluví autoritativním tónem.Parla con tono autoritario.

la: dát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájenídare il la

magistrale: slavnostní/pompézní/nabubřelý tón při projevu ap.tono magistrale

stonato: falešný tón, falešná nota, přen. vada na krásenota stonata

testa: hlavový tónmus. voce di testa

tono: mluvit výhružným tónemparlare con tono minaccioso

fondamentale: tónika, základní tón stupnicemus. la (nota) fondamentale

alikvotní: hud. alikvotní tónipertono

tón: vyzváněcí tónsegnale di chiamata/libero, melodie suoneria

vyzváněcí: vyzváněcí tón/signál v telefonusegnale di libero/chiamata