Hlavní obsah

condizionale

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. podmínkový věta ap., podmiňovacícongiunzione condizionalepodmínková spojkaproposizione condizionalesouvětí podmínkové
  2. podmíněný, podmínečný závislý na podmínce

Podstatné jméno ženské

  • (sospensione) condizionale hovor.podmínka, podmíněný trestGli hanno dato due anni con la condizionale.Dostal dvouletou podmínku., Dostal dva roky podmíněně.sospensione condizionale della penapodmíněný odklad trestu

Vyskytuje se v

liberazione: dir. liberazione condizionalepodmínka podmínečné propuštění

nepodmíněný: reclusione senza sospensione condizionalepráv. nepodmíněný trest (odnětí svobody)

podmínečný: liberazione condizionalepodmínečné propuštění

podmíněný: sospensione condizionale della pena, hovor. condizionale práv. podmíněný trest

podmiňovací: (modo) condizionaleling. podmiňovací způsob

způsob: modo imperativo/condizionale/indicativorozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsob

podmíněně: Gli hanno dato tre anni con la condizionale.Dostal 3 roky podmíněně.

condizionale: congiunzione condizionalepodmínková spojka