Hlavní obsah

condizionale

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. podmínkový věta ap., podmiňovacícongiunzione condizionalepodmínková spojkaproposizione condizionalesouvětí podmínkové
  2. podmíněný, podmínečný závislý na podmínce

Podstatné jméno ženské

  • (sospensione) condizionale hovor.podmínka, podmíněný trestGli hanno dato due anni con la condizionale.Dostal dvouletou podmínku., Dostal dva roky podmíněně.sospensione condizionale della penapodmíněný odklad trestu

Vyskytuje se v

liberazione: dir. liberazione condizionalepodmínka podmínečné propuštění

nepodmíněný: práv. nepodmíněný trest (odnětí svobody)reclusione senza sospensione condizionale

podmínečný: podmínečné propuštěníliberazione condizionale

podmíněný: práv. podmíněný trestsospensione condizionale della pena, hovor. condizionale

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(modo) condizionale

způsob: rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobmodo imperativo/condizionale/indicativo

podmíněně: Dostal 3 roky podmíněně.Gli hanno dato tre anni con la condizionale.