Hlavní obsah

nome

Podstatné jméno mužské

  1. jméno, názevnome concreto/astrattopodstatné jméno konkrétní/abstraktnínome propriovlastní jménochiamare le cose col loro nomenazývat věci pravými jményin nome della leggejménem zákonanome commercialeobchodní názevsenza nomebezejmenný
  2. (křestní) jménoPosso chiamarti per nome?Můžu ti říkat (křestním) jménem?nome e cognomejméno a příjmenía nome di qjménem kohonome di battesimokřestní jméno dané při křtunome d'arteumělecké jméno
  3. jméno celénome da ragazzajméno za svobodnasotto falso nomepod falešným jménem
  4. pojem, (významné) jméno, osobnost v oboru ap.
  5. jméno, pověst, reputacefarsi un nomeudělat si jméno, stát se známýmfarsi un cattivo nomezískat špatnou pověst

Vyskytuje se v

buono: buon nomedobré jméno

chiamare: chiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

composto: nome compostosložené podstatné jméno

indice: indice dei nomi proprijmenný rejstřík

nome: nome concreto/astrattopodstatné jméno konkrétní/abstraktní

onore: fare onore al proprio nomedělat čest svému jménu

per: chiamare per nomevolat/oslovovat jménem

proprio: ling. nome propriovlastní jméno

specie: biol. nome della speciedruhový název

targhetta: targhetta con il nomejmenovka, štítek se jménem

benedetto: Sia benedetto il suo nome.Budiž pochváleno jeho jméno.

di: Lo conosco di nome.Znám ho podle jména.

nominare: Non nominare il nome di Dio invano.Nevezmeš jména Božího nadarmo.

santificare: sia santificato il tuo nome...posvěť se jméno tvé...

dio: in nome di Diove jménu Božím

padre: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santove jménu Otce, Syna a Ducha svatého

rispondere: rispondere al nome di...slyšet na jméno..., jmenovat se...

appellativo: nome appellativoapelativum obecné jméno