Hlavní obsah

nominare

Tranzitivní sloveso

  1. q zmínit, zmiňovat, jmenovat kohoMai sentito nominare!Nikdy jsem o něm neslyšel!Non nominare il nome di Dio invano.Nevezmeš jména Božího nadarmo.
  2. q qc jmenovat, ustanovit koho čím do funkce ap.È stato nominato presidente.Byl jmenován prezidentem.

Vyskytuje se v

nomina: decreto di nominajmenovací dekret

dekret: lettera di nominajmenovací dekret

jím: sostituto nominato da luijím jmenovaný zástupce

pasovat: nominare q cavalierepasovat koho na rytíře

rytíř: nominare q cavaliere, insignire q del titolo di cavalierepasovat koho na rytíře

jmenovaný: È stato nominato l'amministratore del consiglio.Byl jmenovaný předsedou rady.

jmenovat: Non ha nominato nessuno.Nikoho nejmenoval.

nominare: Mai sentito nominare!Nikdy jsem o něm neslyšel!