Hlavní obsah

padre

Podstatné jméno mužské

  1. otecpadre spiritualeduchovní otecdi padre in figlioz otce na syna
  2. praotec, předek
  3. (Dio) padre (Bůh) Otec
  4. páterSanto PadreSvatý otecReverendo padrectihodný otec, velebníček

Vyskytuje se v

provinciale: (padre) provincialeprovinciál řádu

autoritario: padre autoritarioautoritativní otec

futuro: futuro padrenastávající otec

lato: parenti dal lato del padrepříbuzní z otcovy strany

nostro: con nostro padres naším otcem

novello: padre novellonovopečený otec

ragazzo: ragazzo padreotec samoživitel, svobodný otec

reverendo: reverendo padrectihodný/důstojný otec

santo: il Santo Padresvatý otec papež

superiore: relig. padre superioreotec představený

assomigliare: Assomiglia al padre.Je podobný na otce., Je po otci.

beffarsi: Si beffa dei rimproveri del padre.Kašle na otcovy výčitky.

insieme: Sono partiti insieme al padre.Odjeli spolu s otcem.

nonché: Lo dirò a lui, nonché a suo padre.Řeknu to jemu a také jeho otci.

onorare: Onora il padre e la madre.Cti otce svého a matku svou.

opposto: È l'opposto di suo padre.Je opakem svého otce.

orfano: È orfano di padre.Zemřel mu otec., Ztratil otce.

ozio: L'ozio è il padre dei vizi.Zahálka je matkou hříchu.

tale: Tale padre tale figlio.Jaký otec, takový syn.

důstojný: reverendo padredůstojný otec kněz ap.

otec: padre biologicovlastní/biologický otec

přísný: padre molto severovelmi přísný otec

strana: dalla parte di padre/madrez otcovy/matčiny strany příbuzný

svatý: il Santo PadreSvatý otec papež

být: È tutto/-a suo padre.Je po otci.

kázání: Il padre moraleggerà di nuovo.Otec bude mít zase kázání.

po: ricevere la casa in eredità dal padrezdědit dům po otci

předvádět: Imitava il proprio padre.Předváděl svého otce.

sám: Il padre stesso ne aveva paura.Sám otec se toho bál.

schytat: Si sono beccati un paio di schiaffi dal padre.Schytali pár facek od otce.

jablko: Il frutto non cade (mai) lontano dall'albero., Tale padre, tale figlio.Jablko nepadá daleko od stromu.

jaký: Tale padre, tale figlio.Jaký otec, takový syn.

takový: Tale padre tale figlio.Jaký otec, takový syn.

padre: (Dio) padre(Bůh) Otec