Hlavní obsah

sám

Zájmeno

  1. (bez společníka ap.) solo/-aNemůžeš tam jít sám.Non puoi andarci solo.Byli jsme sami.Eravamo soli.
  2. (bez pomoci) da solo/-aPřipravila to sama.L'ha preparato da sola.
  3. (zdůraznění) stesso/-a, proprio, Ty jsi to sám řekl.L'hai detto tu stesso.Já sám to nevím.Io stesso non lo so.Sám otec se toho bál.Il padre stesso ne aveva paura.To se rozumí samo sebou...S'intende..., Va da sé...

Vyskytuje se v

ptát se: ptát se sám sebechiedersi, domandarsi

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.da solo/-a

sobě: sám soběa sé stesso

být: Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.

přesvědčit se: Přesvědč se sám!Vedi tu stesso!

samo sebou: To se rozumí samo sebou.Va da sé., È ovvio.

sebou: Samo sebou.Certo., Naturalmente.

seslat: Tu příležitost nám seslalo samo nebe.Questa opportunità è mandata dal cielo.

stačit: Sám na to nestačí.Da solo non ce la farà.

trefit: Trefíš tam sám?Ci arrivi da solo?

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.Ce la devi fare da solo.

zmoct: Sám s tím nic nezmůžu.Da solo non riesco a farci niente.

zvládnout: Zvládneš to sám?Ce la fai da solo?

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Chi la fa, l'aspetti.

mluvit: To mluví samo za sebe.Parla da sé.

conto: na vlastní pěst/účet/triko, sám za sebeper conto proprio

da: sámda solo, da sé

disgusto: hnusit se sám soběprovare disgusto di sé

io: já sámio stesso

lottare: bojovat sám se sebou snažit se ovládnoutlottare con sé stesso

me: ke mně, u mě, ode mě záleží na použitém slovesu, sám bez cizí pomocida me

noi: my saminoi stessi

proprio: sám (na sebe), na vlastní pěst podnikat ap.in proprio

: (sám) sobě, sám sebe, k soběa sé (stesso)

solitario: sám, sólově plavit se ap.in solitario

solo: sám bydlet ap.da solo

stante: samostatný, sám o sobě, separátnía sé stante

stesso: sám o sobě(di) per sé stesso

studiare: být samouk, učit se sámstudiare da sé/solo

superare: překonat sám sebesuperare sé stesso

te: u tebe doma ap., (ty) sámda te

arrangiarsi: Poraď si (sám).Arrangiati!

chiudersi: Dveře se zavírají samy.La porta si chiude da sé.

medesimo: Sám zákon to připouští.La legge medesima lo ammette.

occuparsi: Starej se (sám) o sebe!Occupati dei fatti tuoi!

ovvio: To se rozumí samo sebou.Questo è ovvio.

pensare: Starej se (sám) o sebe!Pensa ai fatti tuoi!

prossimo: Miluj bližního svého jako sebe sama.relig. Ama il prossimo tuo come te stesso.

se: Ptám se sama sebe, jestli je to dobrý nápad.Mi domando se sia una buona idea.

sottintendere: Má se za to, že ..., Rozumí se samo sebou, že ...Si sottintende che ...

spiegarsi: To hovoří samo za sebe.Si spiega da sé.

andare: (to se rozumí) samo sebou, že, je zcela jasné, že ...va da sé che ...

arrivare: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Chi tardi arriva male alloggia.

aspettare: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá., Ono se mu/jim to vrátí/vymstí., Ten/Ti na to doplatí.Chi la fa l'aspetti.

bastare: vystačit si (sám), být soběstačnýbastare a sé stesso

chiacchiera: Samo se nic neudělá., Řeči nestačí.Le chiacchiere non fanno farina.

diavolo: Má v tom prsty sám čert.Il diavolo ci ha messo la coda.

disgrazia: Neštěstí nechodí nikdy samo.Le disgrazie non vengono mai sole.

domandare: O tom není pochyb., Samo sebou.Non è da domandare!

tra: sám se sebou mluvit ap.tra sé e sé

uomo: kdo se sám vypracovaluomo nuovo

sám: Nemůžeš tam jít sám.Non puoi andarci solo.