Hlavní obsah

sám

Zájmeno

  1. (bez společníka ap.) solo/-aNemůžeš tam jít sám.Non puoi andarci solo.Byli jsme sami.Eravamo soli.
  2. (bez pomoci) da solo/-aPřipravila to sama.L'ha preparato da sola.
  3. (zdůraznění) stesso/-a, proprio, Ty jsi to sám řekl.L'hai detto tu stesso.Já sám to nevím.Io stesso non lo so.Sám otec se toho bál.Il padre stesso ne aveva paura.To se rozumí samo sebou...S'intende..., Va da sé...

Vyskytuje se v

ptát se: ptát se sám sebechiedersi, domandarsi

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.da solo/-a

sobě: sám soběa sé stesso

být: Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.

přesvědčit se: Přesvědč se sám!Vedi tu stesso!

samo sebou: To se rozumí samo sebou.Va da sé., È ovvio.

sebe: Poznej sám sebe.Conosci te stesso.

sebou: Samo sebou.Certo., Naturalmente.

sebou: To se rozumí samo sebou.Va da sé., È ovvio.

seslat: Tu příležitost nám seslalo samo nebe.Questa opportunità è mandata dal cielo.

stačit: Sám na to nestačí.Da solo non ce la farà.

trefit: Trefíš tam sám?Ci arrivi da solo?

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.Ce la devi fare da solo.

zmoct: Sám s tím nic nezmůžu.Da solo non riesco a farci niente.

zvládnout: Zvládneš to sám?Ce la fai da solo?

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Chi la fa, l'aspetti.

mluvit: To mluví samo za sebe.Parla da sé.

sebe: To hovoří samo za sebe.Si spiega da sé.