Hlavní obsah

solo

Příslovce

  • jen, pouzesolo chejenže, až na to, že

Vyskytuje se v

uno: un solo(jeden) jediný

andata: biglietto solo andatajednoduchý lístek jen tam

arrostirsi: arrostirsi al solepéct se na slunci

bagno: bagno di soleslunění, opalování se

calante: sole calantezapadající slunce

calare: al calar del solepři západu slunce

coccolarsi: coccolarsi al solehovět si na slunci

colpo: colpi di solemelír

colpo: colpo di soleúžeh

da: da solo, da sésám

da: occhiali da solesluneční brýle

esposto: esposto al solevystavený slunci

getto: d'un solo gettojednolitý, z jednoho kusu

idea: Alla sola idea di qc ...Při pouhém pomyšlení na co ...

io: pensare solo al proprio iomyslet jen na sebe

levante: l'impero del Sole Levantezemě vycházejícího slunce Japonsko

nudo: prendere il sole a torso nudoopalovat se nahoře bez

occhiale: occhiali da solesluneční brýle

parare: parare gli occhi dal solekrýt (si) oči před sluncem

posizione: posizione del solepoloha slunce

posto: posto al solemísto na slunci

prendere: prendere il soleopalovat se

raggio: i raggi del solesluneční paprsky

sole: al solena slunci

sole: da solesluneční, proti slunci chránící ap.

sole: occhiali da solesluneční brýle

sole: prendere il soleopalovat se

sole: al sorgere/calar del solepři východu/západu slunce

sole: esposto al solevystavený slunci

sorgere: al sorgere del solepři východu slunce

spuntare: allo spuntar del soleza východu slunce

studiare: studiare da sé/solobýt samouk, učit se sám

tariffa: tariffa di (sola) andatajednoduché jízdné

tenda: tenda da solemarkýza

tramonto: al/dopo il tramonto del solepři/po západu slunce

un: un solojeden jediný

uomo: giornale per soli uominipánský časopis erotický ap.

alto: Il sole è alto sull'orizzonte.Slunce je vysoko nad obzorem.

cammino: il cammino del Solepohyb slunce na obloze

certo: È aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

circolare: Qui si circola solo a piedi.Tady se chodí jen pěšky.

del: luce del solesluneční světlo

desiderare: Desidero di star solo.Přeju si být o samotě.

informazione: Solo per tua informazione...Jen pro tvoji informaci...

lavoro: Sto facendo solo il mio lavoro!Dělám jen svou práci!

levarsi: Il sole si leva.Slunce vychází.

nascere: Il sole nasce ad oriente.Slunce vychází na východě.

nutrirsi: Si nutre solo di frutta.Živí se pouze ovocem.

offuscare: Le nuvole hanno offuscato il sole.Mraky zakryly slunce.

pensare: Pensa solo al lavoro/denaro.Myslí jen na práci/peníze.

prospettarsi: Si prospetta un weekend di sole.Vypadá to na slunečný víkend.

sapere: Ha saputo solo ora di dover partire domani.Dozvěděl se teprve nyní, že bude muset zítra odjet.

sbiadire: Il sole ha sbiadito i colori.Barvy sluníčkem vybledly.

scaldarsi: Si scaldava al sole.Hřála se na sluníčku.

sorgere: Sorge il sole.Svítá., Vychází slunce.

speculazione: Sono solo speculazioni.Jsou to jen domněnky.

splendente: sole splendentezářivé slunce

superficialmente: Lo conosco solo superficialmente.Znám ho jen zběžně.

disgrazia: Le disgrazie non vengono mai sole.Neštěstí nechodí nikdy samo.

dormire: dormire con un occhio solospát jen na půl oka

occhio: avere solo gli occhi per piangeremít oči jen pro pláč

sole: chiaro come il solenad slunce jasnější