Hlavní obsah

sole

Podstatné jméno mužské

  1. slunce nebeské těleso
  2. slunce světlo ap.al solena sluncida solesluneční, proti slunci chránící ap.occhiali da solesluneční brýleprendere il soleopalovat seal sorgere/calar del solepři východu/západu slunceesposto al solevystavený slunci
  3. den opak noci

Vyskytuje se v

ale: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

: až kdyžsolo quando

brýle: sluneční brýleocchiali da sole

ex: (vy)pít co na exbere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso

i: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

jediný: jeden jedinýun solo

jistota: jen pro jistotu udělat ap.solo per essere sicuri, per sicurezza, preventivně per precauzione

jízdenka: jednoduchá jízdenka jen tambiglietto di sola andata

lístek: jednoduchý lístek jen tambiglietto di sola andata

nabíledni: být nabíledninad slunce jasnější essere chiaro come il sole, samozřejmé essere ovvio

nabití: na jedno nabití výdrž baterie ap.con una sola carica

nechat: nechat koho o samotělasciare q da solo

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato.

nýbrž: nejen ... nýbrž inon solo ... ma anche ...

objasnění: jen pro objasnění ...solo per chiarire (le cose) ...

opalování: při opalováníprendendo il sole

osaměle: cítit se osamělesentirsi solo/-a

paprsek: světelný paprsekraggio di sole

pomyšlení: Při pouhém pomyšlení na to je mi nevolno.Al solo pensiero mi sento male.

potěšení: (jen) pro potěšení(solo) per piacere

předpis: med. jen na předpis prodejný léksolo dietro presentazione di ricetta medica

rána: jednou ranou skolit ap.in un colpo solo

ráz: jedním rázemd'un solo colpo

rozmar: jen tak z rozmarusolo per capriccio

samota: nechat koho o samotělasciare q solo/-a

samota: žít o samotěvivere solo/-a

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.da solo/-a

slunce: východ/západ sluncelo spuntar/il tramonto del sole

sluneční: sluneční brýleocchiali da sole

sluníčko: jít na sluníčkoandare al sole

slunný: slunný dengiornata di sole

sólový: sólové albumsolo album

srovnání: jen pro srovnánísolo per confronto

svit: sluneční svitluce del sole

tentokrát: (pouze) pro tentokrát(solo) per stavolta

vnitřně: med. neužívat vnitřněsolo per uso esterno

vyhřívat se: vyhřívat se na sluncicrogiolarsi al sole, slunit se godersi il sole

východ: při východu slunceal sorgere del sole, allo spuntar del sole

vysvětlení: jen pro vysvětlenísolo per spiegare

západ: při/po západu slunceal/dopo il tramonto del sole

záře: sluneční zářeluce del sole

zasmání: jen pro zasmánísolo per ridere

zevní: med. jen k zevnímu použitísolo per uso esterno

zvaný: jen pro zvanésolo per gli invitati, solo su invito

že: až na to, že ...solo che ...

akorát: Akorát doufám, že ...Spero solo che ...

: Přijede až zítra.Arriverà solo domani.

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

člověk: Jsem (taky) jenom člověk.Sono solo umano/-a.

dělat: Dělám jen svou práci.Faccio solo il mio lavoro.

dopadat: V poledne sem dopadají sluneční paprsky.Al mezzogiorno ci cadono i raggi del sole.

dozrát: Ovoce na sluníčku rychle dozrálo.Al sole la frutta è maturata velocemente.

koukat: Nekoukej jen na ceny!Non guardare solo i prezzi!

lámat se: Sluneční paprsky se ve vodě lámou.I raggi del sole si rifrangono nell'acqua.

myslet: Myslí jen na sebe.Pensa solo a se stesso.

nabídnout se: Nabídli se jen dva dobrovolníci.Si sono proposti solo due volontari.

nadělat: Nadělali jen samé problémy.Hanno combinato solo i problemi.

nakousnout: Jablko jen nakousnul.Ha dato solo un morso alla mela.

odskočit si: Jen si na chvíli odskočila na nákup.Ha fatto solo un salto al negozio.

pálit: Slunce pálilo.Il sole scottava.

pouhý: Stojí to pouhých deset eur.Costa solo dieci euro.

prát: Slunce pěkně pere.Il sole picchia forte.

problesknout: Slunce problesklo mezi mraky.Il sole ha fatto capolino tra le nuvole.

procento: jen mizivé procentosolo una percentuale trascurabile

přát: Přeji ti vše dobré.Ti auguro solo cose buone.

sám: Nemůžeš tam jít sám.Non puoi andarci solo.

sám: Byli jsme sami.Eravamo soli.

sám: Připravila to sama.L'ha preparato da sola.

samotný: nechat dítě doma samotnélasciare un bimbo solo in casa

slunečno: Je slunečno.Fa sole.

spekulace: To jsou pouhé spekulace.Sono solo speculazioni.

stačit: Sám na to nestačí.Da solo non ce la farà.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

solo: un solojeden (jediný), jediný ne další

solo: il solo/la sola(ten) jediný/(ta) jediná

uno: un solo(jeden) jediný

andata: biglietto solo andatajednoduchý lístek jen tam

arrostirsi: arrostirsi al solepéct se na slunci

bagno: bagno di soleslunění, opalování se

calante: sole calantezapadající slunce

calare: al calar del solepři západu slunce

coccolarsi: coccolarsi al solehovět si na slunci

colpo: colpi di solemelír

colpo: colpo di soleúžeh

da: da solo, da sésám

da: occhiali da solesluneční brýle

esposto: esposto al solevystavený slunci

getto: d'un solo gettojednolitý, z jednoho kusu

idea: Alla sola idea di qc ...Při pouhém pomyšlení na co ...

io: pensare solo al proprio iomyslet jen na sebe