Hlavní obsah

sole

Podstatné jméno mužské

  1. slunce nebeské těleso
  2. slunce světlo ap.al solena sluncida solesluneční, proti slunci chránící ap.occhiali da solesluneční brýleprendere il soleopalovat seal sorgere/calar del solepři východu/západu slunceesposto al solevystavený slunci
  3. den opak noci

Vyskytuje se v

solo: un solojeden (jediný), jediný ne další

uno: un solo(jeden) jediný

andata: biglietto solo andatajednoduchý lístek jen tam

arrostirsi: arrostirsi al solepéct se na slunci

bagno: bagno di soleslunění, opalování se

calante: sole calantezapadající slunce

calare: al calar del solepři západu slunce

coccolarsi: coccolarsi al solehovět si na slunci

colpo: colpi di solemelír

da: da solo, da sésám

esposto: esposto al solevystavený slunci

getto: d'un solo gettojednolitý, z jednoho kusu

idea: Alla sola idea di qc ...Při pouhém pomyšlení na co ...

io: pensare solo al proprio iomyslet jen na sebe

levante: l'impero del Sole Levantezemě vycházejícího slunce Japonsko

nudo: prendere il sole a torso nudoopalovat se nahoře bez

occhiale: occhiali da solesluneční brýle

parare: parare gli occhi dal solekrýt (si) oči před sluncem

posizione: posizione del solepoloha slunce

posto: posto al solemísto na slunci

prendere: prendere il soleopalovat se

raggio: i raggi del solesluneční paprsky

sorgere: al sorgere del solepři východu slunce

spuntare: allo spuntar del soleza východu slunce

studiare: studiare da sé/solobýt samouk, učit se sám

tariffa: tariffa di (sola) andatajednoduché jízdné

tenda: tenda da solemarkýza

tramonto: al/dopo il tramonto del solepři/po západu slunce

un: un solojeden jediný

uomo: giornale per soli uominipánský časopis erotický ap.

alto: Il sole è alto sull'orizzonte.Slunce je vysoko nad obzorem.

cammino: il cammino del Solepohyb slunce na obloze

certo: È aperto solo certe ore.Je otevřeno pouze v určitých hodinách.

circolare: Qui si circola solo a piedi.Tady se chodí jen pěšky.

del: luce del solesluneční světlo

desiderare: Desidero di star solo.Přeju si být o samotě.

informazione: Solo per tua informazione...Jen pro tvoji informaci...

lavoro: Sto facendo solo il mio lavoro!Dělám jen svou práci!

levarsi: Il sole si leva.Slunce vychází.

nascere: Il sole nasce ad oriente.Slunce vychází na východě.

nutrirsi: Si nutre solo di frutta.Živí se pouze ovocem.

offuscare: Le nuvole hanno offuscato il sole.Mraky zakryly slunce.

pensare: Pensa solo al lavoro/denaro.Myslí jen na práci/peníze.

prospettarsi: Si prospetta un weekend di sole.Vypadá to na slunečný víkend.

sapere: Ha saputo solo ora di dover partire domani.Dozvěděl se teprve nyní, že bude muset zítra odjet.

sbiadire: Il sole ha sbiadito i colori.Barvy sluníčkem vybledly.

scaldarsi: Si scaldava al sole.Hřála se na sluníčku.

speculazione: Sono solo speculazioni.Jsou to jen domněnky.

splendente: sole splendentezářivé slunce

superficialmente: Lo conosco solo superficialmente.Znám ho jen zběžně.

disgrazia: Le disgrazie non vengono mai sole.Neštěstí nechodí nikdy samo.

dormire: dormire con un occhio solospát jen na půl oka

occhio: avere solo gli occhi per piangeremít oči jen pro pláč

sole: al solena slunci

ale: non solo ... ma anche ...nejen ... ale i ...

: solo quandoaž když

brýle: occhiali da solesluneční brýle

ex: bere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso, lít přímo do hrdla bere a garganella(vy)pít co na ex

i: non solo ... ma anche ...nejen ... ale i ...

jediný: un solojeden jediný

jistota: solo per essere sicuri, per sicurezza, preventivně per precauzionejen pro jistotu udělat ap.

jízdenka: biglietto di sola andatajednoduchá jízdenka jen tam

lístek: biglietto di sola andatajednoduchý lístek jen tam

nabíledni: nad slunce jasnější essere chiaro come il sole, samozřejmé essere ovviobýt nabíledni

nabití: con una sola caricana jedno nabití výdrž baterie ap.

nechat: lasciare q da solonechat koho o samotě

nepovolaný: Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato., Vietato l'accesso al personale non autorizzato., do oblasti Zona con limitazione di accesso.Nepovolaným vstup zakázán.

nýbrž: non solo ... ma anche ...nejen ... nýbrž i

objasnění: solo per chiarire (le cose) ...jen pro objasnění ...

opalování: prendendo il solepři opalování

osaměle: sentirsi solo/-acítit se osaměle

paprsek: raggio di solesvětelný paprsek

pomyšlení: Al solo pensiero mi sento male.Při pouhém pomyšlení na to je mi nevolno.

potěšení: (solo) per piacere(jen) pro potěšení

předpis: solo dietro presentazione di ricetta medicamed. jen na předpis prodejný lék

rána: in un colpo solojednou ranou skolit ap.

ráz: d'un solo colpojedním rázem

rozmar: solo per capricciojen tak z rozmaru

samota: lasciare q solo/-anechat koho o samotě

sebe: da solo/-asám od sebe bez cizí pomoci ap.

slunce: lo spuntar/il tramonto del solevýchod/západ slunce

sluneční: occhiali da solesluneční brýle

sluníčko: andare al solejít na sluníčko

slunný: giornata di soleslunný den

sólový: solo albumsólové album

srovnání: solo per confrontojen pro srovnání

svit: luce del solesluneční svit

tentokrát: (solo) per stavolta(pouze) pro tentokrát

vnitřně: solo per uso esternomed. neužívat vnitřně

vyhřívat se: crogiolarsi al sole, slunit se godersi il solevyhřívat se na slunci

východ: al sorgere del sole, allo spuntar del solepři východu slunce

vysvětlení: solo per spiegarejen pro vysvětlení

západ: al/dopo il tramonto del solepři/po západu slunce

záře: luce del solesluneční záře

zasmání: solo per riderejen pro zasmání

zevní: solo per uso esternomed. jen k zevnímu použití

zvaný: solo per gli invitati, solo su invitojen pro zvané

že: solo che ...až na to, že ...

akorát: Spero solo che ...Akorát doufám, že ...

během: È cambiato in soli tre anni.Během pouhých tří let se změnil.

člověk: Sono solo umano/-a.Jsem (taky) jenom člověk.

dělat: Faccio solo il mio lavoro.Dělám jen svou práci.

dopadat: Al mezzogiorno ci cadono i raggi del sole.V poledne sem dopadají sluneční paprsky.

dozrát: Al sole la frutta è maturata velocemente.Ovoce na sluníčku rychle dozrálo.

háček: C'è però un intoppo., Ma c'è un ma., o podmínce Ma a una sola condizione.Má to ale (jeden) háček.

koukat: Non guardare solo i prezzi!Nekoukej jen na ceny!

lámat se: I raggi del sole si rifrangono nell'acqua.Sluneční paprsky se ve vodě lámou.

myslet: Pensa solo a se stesso.Myslí jen na sebe.

nabídnout se: Si sono proposti solo due volontari.Nabídli se jen dva dobrovolníci.

nadělat: Hanno combinato solo i problemi.Nadělali jen samé problémy.

nakousnout: Ha dato solo un morso alla mela.Jablko jen nakousnul.

odskočit si: Ha fatto solo un salto al negozio.Jen si na chvíli odskočila na nákup.

pálit: Il sole scottava.Slunce pálilo.

pouhý: Costa solo dieci euro.Stojí to pouhých deset eur.

prát: Il sole picchia forte.Slunce pěkně pere.

problesknout: Il sole ha fatto capolino tra le nuvole.Slunce problesklo mezi mraky.

procento: solo una percentuale trascurabilejen mizivé procento

přát: Ti auguro solo cose buone.Přeji ti vše dobré.

sám: Non puoi andarci solo.Nemůžeš tam jít sám.

samotný: lasciare un bimbo solo in casanechat dítě doma samotné

slunečno: Fa sole.Je slunečno.

spekulace: Sono solo speculazioni.To jsou pouhé spekulace.

stačit: Da solo non ce la farà.Sám na to nestačí.