Hlavní obsah

vysvětlení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

vysvětlit: vysvětlit sipochopit co capire qc, avere* la spiegazione per qc, spiegarsi qc

pravděpodobný: nejpravděpodobnější vysvětleníla spiegazione più probabile/verosimile

dlužit: Dlužíš mi vysvětlení.Mi devi una spiegazione.

pokusit se: Pokusím se ti to vysvětlit.Cercherò di spiegartelo.

ti: Já ti to vysvětlím.Te lo spiego.

vysvětlit: Mohl bys mi to vysvětlit?Me lo potresti spiegare?

vysvětlit: vysvětlit co na příkladuspiegare qc con un esempio

vysvětlit: Nedovedu si to vysvětlit.Non so spiegarmelo.

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněspiegare qc in parole povere

chiedere: chiedere conto di q/qcžádat/požadovat vysvětlení čeho, od koho

come: spiegare il come e il quandovysvětlit, jak a kdy

probabile: la spiegazione più probabilenejpravděpodobnější vysvětlení

ragione: chiedere ragione a qpožadovat vysvětlení po kom

ripetere: ripetere la lezioneznovu vysvětlit látku o učiteli

spiegare: Me lo ha spiegato.Vysvětlil mi to.

spiegarsi: Non so spiegarmi questo suo silenzio.Neumím si vysvětlit jeho odmlčení.