Hlavní obsah

akorát

Příslovce

  1. (přesně) precisamente, preciso/-a(včas ap.) giusto giustoJe akorát deset.Sono le dieci precise.Kalhoty jsou mi akorát.I pantaloni mi stanno proprio bene.
  2. (jen) solo, soltanto, solamentePřišel akorát on.È venuto solamente lui.Akorát doufám, že ...Spero solo che ...

Vyskytuje se v

pure: È pure tempo d'andare.Je akorát tak čas jít.

magro: né grasso né magrotak akorát postava ap.