Hlavní obsah

jméno

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pojmenování) nome mkřestní jménonome, (dané při křtu) nome di battesimojméno za svobodna, dívčí jménonome da ragazzajednat jménem kohoagire in/nel nome di q, agire per conto di qpodstatné jménosostantivo mpřídavné jménoaggettivo m
  2. (pověst) nome m, reputazione f

Vyskytuje se v

pomnožný: podstatné jméno pomnožnépluralia tantum

přídavný: přídavné jménoadjektivum aggettivo

celý: celé jméno úplnénome completo

dívčí: dívčí jméno za svobodnanome da ragazza/da nubile

domácký: domácké jménonome familiare

falešný: pod falešným jménemsotto un falso nome

hromadný: ling. hromadné podstatné jménosostantivo collettivo

krycí: krycí jménonome di copertura

křestní: křestní jménonome di battesimo

podstatný: ling. podstatné jménosostantivo

pošpinit: pošpinit čí jménomacchiare il nome di q

příjmení: jméno a příjmenínome e cognome

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménonome adatto

vlastní: ling. vlastní jménonome proprio

zvučný: zvučná jménagrandi nomi, nomi famosi

figurovat: Jeho jméno nefiguruje mezi...Il suo nome non figura tra ...

paměť: mít dobrou paměť na jménaavere buona memoria per i nomi

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.Non ho sentito il suo nome.

slyšet: Pes slyší na jméno...Il cane risponde al nome di ...

špatný: Mám špatnou paměť na jména.Non ho buona memoria per i nomi.

volat: Volal někdo mé jméno?Qualcuno ha chiamato il mio nome?

zapomenout: Zapomněl jsem jeho jméno.Ho dimenticato il suo nome.

posvětit: Posvěť se jméno tvé.Sia santificato il tuo nome.

bestemmiare: bestemmiare Diobrát jméno boží nadarmo

buono: buon nomedobré jméno

chiamare: chiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

composto: nome compostosložené podstatné jméno

conoscere: farsi conoscereprojevit se, ukázat se povahově, proslavit se, udělat si jméno, vybudovat si pověst i iron.

conto: per conto di qjménem, za koho jednat ap.

nome: nome concreto/astrattopodstatné jméno konkrétní/abstraktní

nome: nome propriovlastní jméno

nome: chiamare le cose col loro nomenazývat věci pravými jmény

nome: in nome della leggejménem zákona

nome: nome e cognomejméno a příjmení

nome: a nome di qjménem koho

nome: nome di battesimokřestní jméno dané při křtu

nome: nome d'arteumělecké jméno

nome: nome da ragazzajméno za svobodna

nome: sotto falso nomepod falešným jménem

nome: farsi un nomeudělat si jméno, stát se známým

numerabile: ling. sostantivo numerabilepočitatelné podstatné jméno

onore: fare onore al proprio nomedělat čest svému jménu

per: chiamare per nomevolat/oslovovat jménem

persona: in persona di q/qcjménem koho/čeho

proprio: ling. nome propriovlastní jméno

ragazza: cognome da ragazzadívčí jméno, jméno za svobodna

rappresentanza: in rappresentanza di q/qcjménem, za, jako zástupce koho/čeho

targhetta: targhetta con il nomejmenovka, štítek se jménem

benedetto: Sia benedetto il suo nome.Budiž pochváleno jeho jméno.

di: Lo conosco di nome.Znám ho podle jména.

nome: Posso chiamarti per nome?Můžu ti říkat (křestním) jménem?

nominare: Non nominare il nome di Dio invano.Nevezmeš jména Božího nadarmo.

santificare: sia santificato il tuo nome...posvěť se jméno tvé...

dio: in nome di Diove jménu Božím

dire: dire pane al pane (e vino al vino)nazývat věci pravými jmény

padre: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santove jménu Otce, Syna a Ducha svatého

rispondere: rispondere al nome di...slyšet na jméno..., jmenovat se...