Hlavní obsah

jméno

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pojmenování) nome mkřestní jménonome, (dané při křtu) nome di battesimojméno za svobodna, dívčí jménonome da ragazzajednat jménem kohoagire in/nel nome di q, agire per conto di qpodstatné jménosostantivo mpřídavné jménoaggettivo m
  2. (pověst) nome m, reputazione f

Vyskytuje se v

pomnožný: podstatné jméno pomnožnépluralia tantum

přídavný: přídavné jménoadjektivum aggettivo

celý: celé jméno úplnénome completo

dívčí: dívčí jméno za svobodnanome da ragazza/da nubile

domácký: domácké jménonome familiare

falešný: pod falešným jménemsotto un falso nome

hromadný: ling. hromadné podstatné jménosostantivo collettivo

krycí: krycí jménonome di copertura

křestní: křestní jménonome di battesimo

podstatný: ling. podstatné jménosostantivo

pošpinit: pošpinit čí jménomacchiare il nome di q

příjmení: jméno a příjmenínome e cognome

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménonome adatto

vlastní: ling. vlastní jménonome proprio

zvučný: zvučná jménagrandi nomi, nomi famosi

figurovat: Jeho jméno nefiguruje mezi...Il suo nome non figura tra ...

paměť: mít dobrou paměť na jménaavere buona memoria per i nomi

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.Non ho sentito il suo nome.

slyšet: Pes slyší na jméno...Il cane risponde al nome di ...

špatný: Mám špatnou paměť na jména.Non ho buona memoria per i nomi.

volat: Volal někdo mé jméno?Qualcuno ha chiamato il mio nome?

zapomenout: Zapomněl jsem jeho jméno.Ho dimenticato il suo nome.

posvětit: Posvěť se jméno tvé.Sia santificato il tuo nome.

bestemmiare: brát jméno boží nadarmobestemmiare Dio

buono: dobré jménobuon nome

chiamare: nazývat věci pravým jménemchiamare le cose con il loro nome

composto: složené podstatné jménonome composto

conoscere: projevit se, ukázat se povahově, proslavit se, udělat si jméno, vybudovat si pověst i iron.farsi conoscere

conto: jménem, za koho jednat ap.per conto di q

nome: podstatné jméno konkrétní/abstraktnínome concreto/astratto

numerabile: počitatelné podstatné jménoling. sostantivo numerabile

onore: dělat čest svému jménufare onore al proprio nome

per: volat/oslovovat jménemchiamare per nome

persona: jménem koho/čehoin persona di q/qc

proprio: vlastní jménoling. nome proprio

ragazza: dívčí jméno, jméno za svobodnacognome da ragazza

rappresentanza: jménem, za, jako zástupce koho/čehoin rappresentanza di q/qc

targhetta: jmenovka, štítek se jménemtarghetta con il nome

benedetto: Budiž pochváleno jeho jméno.Sia benedetto il suo nome.

di: Znám ho podle jména.Lo conosco di nome.

nominare: Nevezmeš jména Božího nadarmo.Non nominare il nome di Dio invano.

santificare: posvěť se jméno tvé...sia santificato il tuo nome...

dio: ve jménu Božímin nome di Dio

dire: nazývat věci pravými jménydire pane al pane (e vino al vino)

padre: ve jménu Otce, Syna a Ducha svatéhonel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

rispondere: slyšet na jméno..., jmenovat se...rispondere al nome di...

jméno: křestní jménonome, dané při křtu nome di battesimo