Hlavní obsah

paměť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost) memoria fmít dobrou paměť na jménaavere buona memoria per i nomiMějte stále na paměti, že ...Tenete sempre a mente che ...ztráta pamětiamnesia f, perdita f di memoriamít na paměti cotenere a mente, tenere presente qcco (lidská) paměť saháa memoria d'uomo, (od nepaměti) da tempo immemorabile
  2. (zařízení ap.) memoria fvýp. vyrovnávací paměťmemoria tampone

Vyskytuje se v

operační: memoria di lavoro, RAM, memoria principalevýp. operační paměť

rozšíření: espansione di memoriavýp. rozšíření paměti

ulpět: imprimersi nella mente di qulpět komu v paměti

velikost: capacità di memoriavýp. velikost paměti

vizuální: memoria visuale/visivavizuální paměť

výpadek: perdita di memoria a breve terminekrátkodobý výpadek paměti

vyrovnávací: buffer výp. vyrovnávací paměť

ztráta: perdita della memoriaztráta paměti

klamat: Se la memoria non mi tradisce/inganna.Pokud mě neklame paměť...

mít: Tenete presente ...Mějte na paměti ...

osvěžit: rinfrescare la memoriaosvěžit (si) paměť

sloužit: La memoria non mi funziona più.Paměť už mi neslouží.

špatný: Non ho buona memoria per i nomi.Mám špatnou paměť na jména.

děravý: avere una memoria che fa acquamít děravou paměť

krátký: avere la memoria cortamít krátkou paměť

cancellare: cancellare dalla memoria/mentezapomenout, vymazat z paměti

espandibile: memoria espandibilerozšiřitelná paměť

fotografico: memoria fotograficafotografická paměť

lacuna: lacuna della memoriavýpadek paměti

memoria: perdere la memoriaztratit paměť

perdita: perdita di memoriaztráta paměti

presente: tenere presente q/qcmít na paměti/mysli koho/co

progressivo: perdita progressiva della memoriapostupná ztráta paměti

rinfrescare: rinfrescare la memoria a qosvěžit komu paměť

stampato: ricordo stampato nella memoriavzpomínka vrytá do paměti

tenere: tenere qc a mente/memoriamít co na paměti

visivo: memoria visivavizuální paměť

visuale: memoria visualevizuální paměť

ferro: Ha una memoria di ferro.Má skvělou paměť.

poco: Ha poca memoria.Má mizernou paměť.

svanire: La memoria svanisce.Paměť se vytrácí.

vacillare: La memoria gli vacilla.Vynechává mu paměť.

affidare: affidare qc alla memoriazapamatovat si, uložit si do paměti co

corto: essere corto di memoriamít krátkou paměť

ricordarsi: non ricordarsi dal naso alla boccanic si nepamatovat, mít děravou paměť

uomo: a memoria d'uomoco lidská paměť sahá

paměť: amnesia , perdita di memoriaztráta paměti