Hlavní obsah

rozšíření

Vyskytuje se v

obzor: allargare la (propria) menterozšířit si (své) obzory

rozšířit: allargare la gammarozšířit sortiment

lavinovitě: allargarsi a macchia d'olio, diffondersi assai rapidamentelavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.

rozšířený: pupille dilatatemed. rozšířené zorničky

řada: aggiungersi alle file di qrozšířit řady koho členů ap.

allargamento: l'allargamento dell'UErozšíření EU

ampiamente: ampiamente diffusohojně rozšířený

corrente: opinione correnteobecně rozšířený/běžný názor

estendere: estendere il commerciorozšířit obchod

estensione: estensione delle conoscenzerozšíření znalostí

ingrossare: ingrossare le filerozšířit řady členů ap.

orizzonte: allargare i propri orizzontirozšířit si obzory

versione: versione completa/di prova/ampliatakompletní/zkušební/rozšířená verze

diffusione: L'inglese è una lingua di larga diffusione.Angličtina je velmi rozšířený jazyk.

rozšíření: allargamento dell'UErozšíření EU