Hlavní obsah

memoria

Podstatné jméno ženské

  1. paměť i počítačeHa una buona memoria.Má dobrou paměť.perdere la memoriaztratit paměťavere una memoria fotograficamít fotografickou paměťa memorianazpaměť, zpamětia memoria d'uomokam až paměť sahádi gloriosa memoriaslavné pamětiin/alla memoria di q/qcna památku, na paměť koho/čehomemoria da elefantepaměť jako slonmemoria visivavizuální paměť
  2. vzpomínka
  3. památka, připomínka, vzpomínka
  4. memorie paměti, autobiografie, memoáry kniha, spisek ap.
  5. stať, pojednání
  6. dovolání

Vyskytuje se v

memoria: memoriepaměti, autobiografie, memoáry kniha, spisek ap.

cancellare: cancellare dalla memoria/mentezapomenout, vymazat z paměti

espandibile: memoria espandibilerozšiřitelná paměť

fermare: fermare nella memoria qczapamatovat si co

fotografico: memoria fotograficafotografická paměť

imparare: imparare qc a memorianaučit se co nazpaměť

imperituro: a imperitura memoria di qna věčnou památku koho

lacuna: lacuna della memoriavýpadek paměti

mandare: mandare a memoria qcnaučit se co nazpaměť

onorare: onorare la memoria di un amicouctít památku přítele

partizione: inform. partizione di memoriapaměťový oddíl

perdita: perdita di memoriaztráta paměti

profanare: profanare la memoria dei defuntizneuctít památku zesnulých

progressivo: perdita progressiva della memoriapostupná ztráta paměti

richiamare: richiamare qc alla memoriapřipomenout komu co

rinfrescare: rinfrescare la memoria a qosvěžit komu paměť

ripetere: ripetere qc a memoriaopakovat co zpaměti

scheda: scheda di memoriapaměťová karta

stampato: ricordo stampato nella memoriavzpomínka vrytá do paměti

supporto: supporto di memoriapaměťové médium

tenere: tenere qc a mente/memoriamít co na paměti

visivo: memoria visivavizuální paměť

visuale: memoria visualevizuální paměť

vuoto: vuoto di memoriaokno výpadek paměti

ferro: Ha una memoria di ferro.Má skvělou paměť.

poco: Ha poca memoria.Má mizernou paměť.

svanire: La memoria svanisce.Paměť se vytrácí.

vacillare: La memoria gli vacilla.Vynechává mu paměť.

affidare: affidare qc alla memoriazapamatovat si, uložit si do paměti co

corto: essere corto di memoriamít krátkou paměť

uomo: a memoria d'uomoco lidská paměť sahá

cache: (memoria) cachevyrovnávací paměť, mezipaměť