Hlavní obsah

visivo

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

handicap: handicap visivozraková vada

memoria: memoria visivavizuální paměť

percezione: percezione visivazrakový vjem

oční: navázat oční kontaktstabilire il contatto visivo

umění: výtvarné uměníarti visive/visuali

vizuální: vizuální paměťmemoria visuale/visiva

zorný: zorné polecampo visivo

zrakový: zraková vadadisturbo della vista, handicap visivo

zrakový: zrakový vjempercezione visiva